Niet Glasgow, maar wij bereiken de CO2 reductie

Recent bleek dat de opbrengst van Europese CO2 emissierechten ons land zo’n 14 miljard euro oplevert. Hierop kwam veel negatief commentaar. Waarom worden we beloond voor de nog resterende uitstoot door de industrie? Waarom bestaat er een systeem waarin we niet worden geprikkeld de CO2 te reduceren, maar her te verdelen? Op zichzelf natuurlijk begrijpelijke vragen.

Glasgow hielp natuurlijk ook niet mee. We hebben gezien hoe lastig het is om met zoveel partijen een eenduidig en ambitieus akkoord te bereiken. Vlak voor het eind van de conferentie werden de steenkool ambities ook nog eens afgezwakt, waardoor we vooral een negatief gevoel overhouden aan deze top.

Laten we voorop stellen: er staat ons ontzettend veel te doen om de doelstellingen van Parijs te halen. Als we alleen al kijken op de korte termijn voldoet op dit moment meer dan de helft van de gebouwen in Nederland nog niet aan de C-label verplichting die per 1/1/2023 ingaat. Dit zijn nog 34.000 gebouwen te gaan in iets meer dan 1 jaar!

In moeilijke tijden ligt cynisme op de loer. Maar in een grote systeemverandering als deze mogen we ons daartoe niet laten verleiden. Je kunt hier ook anders naar kijken.

Electric car co2 reduction

Wil jij ook meer doen met CO2 reductie maar weet je niet waar je moet beginnen?
 

Wij kunnen je hierbij helpen met de CO2-prestatieladder. Daarmee maken we inzichtelijk waarmee in jouw organisatie de meeste CO2 te besparen valt.
Vervolgens maken in een stappenplan inzichtelijk waar je het beste mee kunt beginnen, om jouw doelstellingen te behalen.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen? Neem contact met ons op

Onze 14 miljard euro verdiensten met emissiehandel laten ook iets anders zien. Namelijk dat het systeem van emissiehandel eindelijk begint te werken. Door schaarste te creëren op de markt van CO2 emissierechten ontstaat er een stimulans om te reduceren. Wij verdienen nu geld omdat wij investeren in duurzaamheid. Dat is precies de prikkel die je wilt hebben.

In de verduurzamingsopgave van het Nederlands vastgoed zijn we niet afhankelijk van de hoge heren in Glasgow. Wij zelf maken het verschil. Door bijvoorbeeld je wagenpark te elektrificeren of de isolatiewaarde van je vastgoed te verbeteren. Daarmee bereiken we concreet resultaat. Wij zijn daarin niet afhankelijk van trage conferenties en stroperige besluitvorming. Investeringen in duurzaamheid kun je vandaag nog bereiken.

Dus laten we niet wachten op de volgende klimaattop in Egypte. Begin vandaag. Neem contact met ons op

Patrick Bijlsma - Manager Energieconsultancy