NACH ISO 9001 en 14001 gecertificeerd

DBFMO/PPS

De Rechtbank Amsterdam is door NACH DBMO B.V. in maart 2021 opgeleverd en beschikbaar gesteld. NACH DBMO B.V. is een samenwerking tussen Facilicom Solutions en Heijmans Utiliteit. Deze Publiek-Private Samenwerking (PPS) omvat het, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en leveren van facilitaire diensten en middelen ten behoeve van de Rechtbank Amsterdam, totaal 60.000 m2. Het contract heeft -na de ingebruikname van het gebouw - een looptijd van 30 jaar.

Medewerkers NACH tonen trots de ISO certificaten

Het team van NACH DBMO B.V. bestaat uit ongeveer 60 personen die dagelijks werkzaam zijn bij de rechtbank Amsterdam. Sinds december 2022 is NACH DMBO B.V. ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Dat betekent dat het Managementsysteem en Milieumanagementsysteem voldoen aan alle in de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 gestelde eisen. Het borgen van een continue verbetering van kwaliteit, gestandaardiseerde processen om ervoor te zorgen dat er gestructureerd gewerkt wordt en de implementatie van een passend milieubeleid en het borgen van de uitvoering ervan, zijn dus bij NACH uitstekend voor elkaar.