KSS

Facilicom innoveert: Van meerjarenonderhoudsplan naar VMIS.

 

Achtergrondinformatie

KSS is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 255 locaties voor kinderopvang. Aan Facilicom Solutions is in eerste instantie de vraag gesteld om voor alle locaties in kaart te brengen hoe ze scoren op een aantal vereisten, waaronder onderhoud en klimaat. Door vervolgens ook een energieonderzoek aan de inspectie te koppelen, krijgt de opdrachtgever de beschikking over een duurzaam meerjarenonderhoudsplan.

Uitdagingen van het project

In het verlengde van het opstellen van het DJMOP ontstaat bij KSS de behoefte om niet alleen beter te kunnen sturen op onderhoud en klimaat, maar ook op financiën en het totale vastgoedbeleid. KSS stelt daarvoor de data beschikbaar over de financiële gezondheid van alle 158 locaties. Facilicom Solutions gaat aan de slag om per locatie inkomsten en uitgaven in kaart te brengen en KSS inzicht te geven in het rendement van elke locatie.

Welke oplossingen reiken we aan?

Facilicom Solutions gaat over tot een nulmeting van alle 255 locaties. Voor de panden die KSS huurt in eigendom heeft, gaat de afdeling Energiemanagement aan de slag voor een EED (Energy Efficiency Directive). De data uit de onderhoudsinspecties, de gegevens uit het energieonderzoek en de gegevens die KSS zelf al heeft op het gebied van beleid, strategie en energieverbruik komen samen in één ‘VMIS’, een vastgoedmanagementinformatiesysteem. Het actuele meerjarenonderhoudsplan is uitgebreid met de Erkende Maatregelen van de overheid.

Tot welk resultaat komen we?

Met de bundeling van data binnen één managementsysteem heeft Facilicom Solutions een dienstverlening ontwikkeld die nog niet bestond. Met de bundeling van data kan KSS haar gehele beheersorganisatie aansturen. Het duurzame meerjarenonderhoudsplan - waar het ooit mee begon - is onderdeel van het managementsysteem.

‘Uniek pakket ontstaan met bundeling van data’

Consultant Rishi Sital van Facilicom Solutions: ‘Het is allemaal begonnen met de vraag naar een meerjarenonderhoudsplan. Toen KSS aangaf actief met duurzaamheid aan de slag te willen, hebben we er een energieonderzoek aan toegevoegd. Door ook de financiële informatie aan het pakket toe te voegen, is er iets unieks ontstaan. Er bestaan wel facilitaire managementinformatiesystemen, maar niet specifiek voor vastgoed. Met het VMIS heeft KSS effectief grip op en inzicht in kosten, wettelijke verplichtingen en investeringen in duurzaamheid. En daarmee een goed beeld van de status van het welzijn van de kinderen. In goed overleg zijn we tot een prachtig systeem gekomen waarmee we kunnen sturen op financiën, onderhoud en duurzaamheid. Dit is ons nieuwe Vastgoed Management Informatie Systeem (VMIS).

Het VMIS geeft grip op de investeringen en biedt mij de mogelijkheid om intern richting geven aan het beheren en sturen op ons vastgoed. Het heeft geresulteerd in meer inzage in per locatie, waarmee we besluiten kunnen nemen om een gezondere en veiligere leefomgeving voor onze kinderen te creëren!

 

Jouw meerjarenonderhoudsplan ook optimaliseren voor je vastgoed?