KLM en Facilicom Solutions ready for take-off

Recent hebben KLM en Facilicom Solutions hun handtekening gezet onder het contract waarbij Facilicom Solutions verantwoordelijk wordt voor de volledige IFM soft services-dienstverlening op de verschillende locaties van de KLM Groep. Na een uitgebreid tendertraject heeft KLM gekozen voor Facilicom Solutions omdat Facilicom het beste aansloot bij de wensen en behoeften voor de IFM soft service-dienstverlening van de KLM Groep. Samen met KLM Real Estate & Facility Contracting (RE&FC) gaat Facilicom invulling geven aan de ambitie van KLM om een moderne en excellente dienstverlening te bieden voor alle collega’s binnen de KLM Groep. Met ingang van 1 april 2023 neemt Facilicom de integrale dienstverlening over voor een periode van tenminste 4 jaar. Vanaf die datum is Facilicom verantwoordelijk voor onder meer de schoonmaak van de verschillende locaties, het facility management, de catering en overige diensten waaronder de repro en de levering van promotieartikelen. 

Drie heren zitten aan een ronde tafel en ondertekenen een document

Nu de contracten getekend zijn, gaat de transitiefase van start. Uitgangspunt in deze fase is een zorgvuldige overgang en borging van de continuïteit van de dienstverlening van KLM RE&FC. Facilicom Solutions zal in de komende periode samen met KLM alle voorbereidingen treffen om de transitie vloeiend te laten verlopen zodat het team van medewerkers en alle overige collega’s in staat zijn het beste uit zichzelf en elkaar te halen.