Interim-opdracht voor ADM WILD Netherlands

Interimrol Hilmar Duut zorgt voor continuïteit facilitaire processen bij ADM WILD Netherlands

“Bewonderingswaardig hoe snel ze haar weg vond”

Een Iced Fruit Smoothie van McDonald’s, een Strawberry softijsje van Ikea, of een Solero ijsje… krijg je er al zin in? Drie lekkernijen die, zeker in de zomermaanden, razend populair zijn. Al eens afgevraagd waar de ingrediënten voor deze fruitige traktaties vandaan komen? Een cruciale schakel voor de productie, is ADM WILD Netherlands in Amsterdam. Projectmanager Hilmar Duut van Facilicom Solutions vervulde er een interim-opdracht als Facility Coördinator.

ADM WILD is onderdeel van ADM (Archer Daniels Midland), één van de grootste voedingsproducenten van de wereld. Deze multinational is wereldleider op het gebied van voeding voor mens en dier, en vooraanstaand in het aanvoeren en verwerken van landbouwproducten. ADM WILD Netherlands is al ruim 40 jaar gevestigd in de haven van Amsterdam, waar schepen met sinaasappelconcentraat uit Brazilië aanleggen. Op deze locatie produceert ADM WILD vruchtensapconcentraatmengsels en smaaksystemen. Ze vinden wereldwijd hun weg naar bedrijven in de voedsel- en drankindustrie.

Hectische periode

Marc Roelofs is Managing Director van het productiebedrijf, of ‘plant’ zoals ze zelf zeggen in het bedrijf. Hij was de direct leidinggevende van Hilmar, tijdens haar interim-opdracht. Wat was de reden haar in te schakelen? Marc: “We hadden een tijdelijk ‘gat’ wat betreft facility management. Tegelijk hadden we enkele echte uitdagingen, onder meer door de overgang naar een nieuw ERP-systeem. Onze kantoororganisatie zat in een tamelijk hectische periode en dan is het ongelukkig als je vaste Facility Coördinator wegvalt. Gelukkig kon Hilmar haar taken op interimbasis overnemen, met als belangrijkste opdrachten de ‘hospitality’ van de kantoorlocatie verbeteren, door te zorgen voor een nette, representatieve aanblik en het opzetten van een nieuw proces voor het ERP-systeem.”

 

“Bewonderingswaardig hoe snel Hilmar haar weg vond in de organisatie en erin slaagde te ‘blenden’ met de bedrijfscultuur.”

Snel ‘blenden’ met de bedrijfscultuur

Hilmar: “Mijn voorgangster heeft mij ingewerkt. Onder haar begeleiding heb ik nog een week of zes mogen werken, waarna ik het hele facilitaire plaatje heb overgenomen, inclusief de aansturing van externe catering- en schoonmaakpartijen. Voor een deel was ik ook management assistent van Marc en had taken met betrekking tot bedrijfskleding en toegangscontrole tot het terrein. Eigenlijk was ik bij alles betrokken, wat niet tot het primaire productieproces behoort.”

Hoe heeft Hilmar haar opdracht vervuld? Marc: “Ze heeft het uitstekend opgepakt. Bewonderingswaardig hoe snel ze haar weg vond in de organisatie en erin slaagde te ‘blenden’ met de bedrijfscultuur. Qua taakgerichtheid vind ik dat ze sterk is in het opzetten en werkbaar maken van het administratieve proces. Heel knap gedaan. En, geholpen door haar enthousiasme, heeft ze een grote bijdrage geleverd aan de organisatie van events voor het team.”

Clean desk policy

Is er nog een punt waar Hilmar in het bijzonder trots op is? “Als ik één ding mag noemen, dan is het de ‘clean desk policy’, waar ik me voor heb ingezet. Ik heb een plan ontwikkeld en dat samen met Marc en het schoonmaakbedrijf aan het MT gepresenteerd. Dat viel in goede aarde en ik mocht het plan implementeren. Dat had zeker effect, want de bureaus zien er een stuk opgeruimder uit. Uiteraard is het de uitdaging dit op termijn vast te houden, als er minder focus op ligt.”

Goede overbrugging

In februari was Hilmar’s opdracht bij ADM WILD Netherlands afgerond en nam ze afscheid van de collega’s waar ze maanden mee had samengewerkt. Ze kijkt terug op een interessante en plezierige tijd: “Ik werd echt opgenomen in het team en kon snel mijn draai vinden door de open cultuur. Mijn tijdelijke collega’s zijn loyaal, enthousiast en ze zijn trost op de producten van het bedrijf.”

Hilmar kon met een gerust hart het afscheidsboeket in ontvangst nemen. Ze heeft voor een goede overbrugging gezorgd tot de nieuwe Facility Coördinator met een vast dienstverband werd aangesteld. Voor haar vertrek kon ze Marcel Veen, de nieuwe facilitair manager, inwerken, zodat hij goed voorbereid haar takenpakket kon overnemen.