Innoveren in een vak waarin innovatie achterblijft

Elke sector laat zich graag voorstaan op z’n innovatief vermogen. Het liefst zijn bedrijven ‘disruptive’, maar als dat een brug te ver is dan toch op z’n minst hightech, gedigitaliseerd en druk met big data. Hoe ver is het innovatief vermogen eigenlijk ontwikkeld binnen het glas- en gevelonderhoud? Op welke ‘grote’ noviteiten kan de sector bogen? Michel Jonkhof, klantmanager bij Gom Specialistische Reiniging, constateert dat er vooral op één terrein achterstallig innovatie-onderhoud is: personeelsmanagement.

Op technologisch gebied was er hooguit de introductie van de Stingray. Noviteiten als het railsysteem voor de robotbewassing en rope access aan en binnen gebouwen komen nog niet van de grond, zegt Michel Jonkhof. Daarentegen pleit hij voor meer focus op de factor mens. Zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt om zich heen grijpt. Jonkhof: ‘Glazenwassen is fysiek werk. Vind nog maar eens jonge mensen die het vak willen leren, op hoogtes gaan werken en aan alle eisen van opdrachtgevers willen voldoen. Een enorme uitdaging die boven de markt blijft hangen.’ Het is de reden dat bedrijven schreeuwen om personeel.

Aansluiting bij onderwijs

De instroom die er is, komt vaak van familieleden of kennissen die al in het vak werken. Sociale werkplaatsen en SROI-trajecten zijn een andere ‘vijver’. Jonkhof zou liever zien dat het vak wat minder vrijblijvend onder de aandacht zou komen. ‘Glazenwassen is een écht vak, maar het is een van de weinige beroepen waarvoor je op school niet kunt leren. Daarom proberen we aansluiting te vinden bij scholen in het middelbaar onderwijs om jongeren voor het vak te enthousiasmeren.’ Meer aandacht voor opleidingen is één, maar vervolgens is het de kunst om die medewerkers ook voor langere tijd vast te houden. Arbeidsvoorwaarden zijn vaak een motivatie om in te stromen of op langere termijn in het vak werkzaam te blijven.

Arbeidsvoorwaarden

Investeren in personeelsmanagement rendeert daarom, is zijn overtuiging. ‘Bij Gom Specialistische Reiniging hebben we relatief weinig vacatures. Ook bij ons blijft het 38 uur per week fysiek werk. Maar daar stellen we in onze arbeidsvoorwaarden genoeg tegenover. Cursussen op het vakgebied, zoals basisglasbewassing, werken met hoogwerkers, veiligheid en gevelreiniging, en erbuiten, zoals leidinggeven, rijvaardigheid en trainingen in Office en social media. Ze krijgen persoonlijke aandacht, van voormensen en directie. We vergroten het werkplezier door in de planning rekening te houden met werkdruk en aanrijtijden. En door zoveel mogelijk administratieve zaken weg te leggen bij afdelingen die er verstand van hebben kunnen de glazenwassers zich concentreren op hetgeen zij echt goed in zijn. Dat draagt eraan bij dat glazenwassers trots zijn om voor ons te werken.’Ook Gom Specialistische Reiniging kent medewerkers die denken dat het ‘glas’ bij de buren groener is, erkent hij. ‘De laatste maanden zien wij ze toch weer snel terugkeren. Niet voor niets werkt 50% van ons personeel hier al 10 jaar of meer. Zo is Gom innovatief binnen een vak waarin innovatie achterblijft.’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Service Management.