Het Energie Inkoop Collectief van Facilicom

Energiemanagement

 

Niet de hoeveelheid energie, maar het moment van inkoop heeft de grootste invloed op het energietarief, juist in tijden van Covid-19. Zo vergelijkt Facilicom Energiemanagement dagelijks de gecontracteerde energietarieven met de actuele variabele tarieven van de grotere energieleveranciers. Op basis van deze informatie adviseren wij onze klanten wanneer, hoe en bij wie in te kopen.

De huidige energiemarkt is in beweging en dit wordt versterkt door Covid-19. Wij ontvangen momenteel veel vragen over de impact op de energietarieven en hoe te handelen kijkende naar de contractvorm.

Binnen het Facilicom Energiemanagement Collectief is er een overeenkomst gesloten voor 2020 met een energieleverancier op basis van de variabele tarieven. Dat wil zeggen dat de tarieven de actuele ontwikkelingen van de energieprijzen volgen (spotmarkt).

Hoe worden binnen de huidige contractvorm de tarieven bepaald?

De energieprijzen worden bepaald op basis van de volgende spotmarkten:

  • LEBA: de TTF day-ahead markt voor gaslevering;
  • APX: de beurs voor elektriciteit.

Welke contractvormen zijn er nog meer?

Naast de variabele contractvorm (spotmarkt) is er ook nog de vaste contractvorm (forwardmarkt). In de vaste variant wordt een bepaald volume op voorhand ingekocht tegen een vast tarief en periode. Daarnaast is er nog een tussenvorm waarbij het contract de mogelijkheid geeft om tussentijds een aantal mutaties te doen in reactie op ontwikkelingen van de markt (handelen).

Wat zijn de voor- en nadelen tussen vast en variabel?

Of er sprake is van een voor- of nadeel hangt van een aantal factoren af en is niet zozeer een gegeven feit. In de basis gaat het om de factor zekerheid; met vast is duidelijk wat men voor een bepaalde periode kan verwachten aan kosten en bij variabel is de zekerheid lager.

Bij vast is er nauwelijks actie nodig omdat de bepalingen vast staan, in geval van variabel moet er frequenter actie worden ingezet om te bewaken dat de variabele bepalingen niet negatief uitpakken. De ontwikkelingen van de markt zijn dan ook bepalend; dalen de tarieven sterk dan profiteert een variabele contract maximaal, dit kan echter omgekeerd ook negatief uitpakken.

Dit alles gaat ook sterk samen met de strategie/keuze van een organisatie en de mate waarin een bedrijf enigszins constant is in verbruik. Aan een vast contract hangt namelijk veelal ook een bepaald volume en een zogenoemde bandbreedte. Het afwijken op het volume kan dan een vervelende impact op de overeengekomen tarieven hebben, dit is bij variabel meestal niet aan de orde.

Wij zijn de effecten van Covid-19 op de huidige marktontwikkelingen?

De energiemarkt is sterk afhankelijk van vraag & aanbod. Dit wordt beïnvloed door onder andere economische & politieke omstandigheden. Het is inmiddels duidelijk dat corona een enorme impact heeft op onze maatschappij. Onder deze omstandigheden laat de energiemarkt qua tarieven al een flinke periode een dalende lijn zien. Hier en daar leven de tarieven op, maar kijkende naar de aanvang van 2019 is het huidig niveau nog steeds fors lager. De voorspellingen zijn dat de komende maanden de tarieven zullen stijgen maar voorlopig nog niet fors gaan pieken.

De tarieven zijn nu laag, wat nu?

Voor de deelnemers van Facilicom Energiemanagement Collectief 2020 is duidelijk dat zij maximaal profiteren van de contractvorm in combinatie van de ontwikkelingen van de tarieven. Bijkomend voordeel is dat door Covid-19 veel van de deelnemers een compleet ander (veel lager) verbruik hebben en zullen houden en dit onder de huidige contractvorm niet tot naheffingen zal leiden.

Het contract loopt einde van het jaar af, welke stappen worden er genomen?

Zoals in voorgaande punten is te lezen, leveren de huidige contractvorm en omstandigheden een gunstige situatie op voor de deelnemers. Gedurende de komende maanden gaan wij dan ook actief de markt verkennen en zullen wij in overleg met de deelnemers een aantal scenario’s ontwikkelen voor 2021 die goed aansluiten bij de verwachtingen en ontwikkelingen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u geïnteresseerd of wilt u weten wat het Facilicom Energiemanagement Energie Inkoop Collectief voor uw organisatie kan betekenen, neem contact op met:

Facilicom Energiemanagement
Van Leeuwenhoekweg 1
5482 TK Schijndel
Tel: 0495 - 590500

energie@facilicom.nl