Hanzehogeschool begint innovatiewerkplaats om facilitair onderwijs nog aantrekkelijker te maken

Onderwijs

In een facilitaire wereld die zo snel verandert, heeft het onderwijs de uitdaging om die ontwikkelingen bij te benen. De kans bestaat immers dat studenten worden opgeleid voor een vak dat er ná hun afstuderen compleet anders uitziet. Dat onderkennen meerdere onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd is het bedrijfsleven op zoek naar nieuwe ideeën en inzichten van studenten voor de doorontwikkeling van producten en diensten. Redenen genoeg voor de Hanzehogeschool Groningen om een innovatiewerkplaats in het leven te roepen. Tijdens de Instituutsdag op maandag 16 april werd het initiatief van het Instituut voor Facility Management feestelijk ingeluid.

Binnen de nieuwe innovatiewerkplaats werken meerdere partners nauw met elkaar samen: de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen, Triade, Campus Groningen, Bedrijvenvereniging WEST en Gom. Het doel van de werkplaats is om praktijkvragen van de Campus Groningen te integreren in onderwijs en onderzoek. ‘Hospitality is er een goed voorbeeld van’, zegt Mieke Sprinkhuizen, senior accountmanager van Gom Onderwijs. ‘Het is een onderwerp dat erg belangrijk is in onze branche. Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder hospitality? En kunnen we samen met de studenten een hospitality-index ontwikkelen waarbij wij meten hoe hospitality wordt  ervaren? Als je dat ook nog structureel meet, kun je een ranking maken hoe bedrijven en organisaties erop scoren en ontdekken wat er te verbeteren valt.’

Een hele grote groep mensen die de innovatiewerkplaats feestelijk inluiden

Feestelijke inluiding van de innovatiewerkplaats

Participatie Gom

De noodzaak om onderwijs en praktijk dichter naar elkaar toe te brengen, staat bij Gom niet ter discussie. Al vaker participeert Gom in trajecten waarbij onderwijsinstellingen en bedrijfsleven nauw met elkaar optrekken, zoals bij de Hogeschool Rotterdam. Mieke: ‘Juist in een tijd als nu waarin het facilitaire werkveld heel snel verandert, is het van belang aangesloten te blijven op alle ontwikkelingen. Niet alleen de ontwikkelingen in de praktijk, maar ook op het gebied van onderzoek dat steeds meer wordt gehouden. Door praktijk, onderwijs en onderzoek bij elkaar te brengen, blijf je innoveren en voeg je tegelijkertijd waarde toe aan zowel onderwijs als aan de expertise van professionals in het werkveld.’ Lector Facility Management Mark Mobach van de Hanzehogeschool daarover: ‘De verbinding onderwijs, onderzoek en werkveld staat bij de Hanzehogeschool Groningen zeer centraal. Juist in die crossovers ontwikkelen we onze innovaties. In onderzoek met een kleine 'o' en een grote 'O', zoals door kleine studentenopdrachten te combineren met groot langlopend onderzoek. Zo bouwen we samen met de praktijk aan een nieuwe generatie facility managers.’

een grote groep van ruim 13 personen zit rondom een vergadertafel

Start in 2018 met de innovatiewerkplaats Campus Design

Opzet living lab

Ook is Gom van plan met de Hanzehogeschool - opdrachtgever voor Gom Onderwijs - een ‘living lab’ op te zetten. Mieke: ‘Het is de bedoeling dat één of meerdere studenten van de opleiding Facility Management binnen dit living lab verantwoordelijk zijn voor de totale operationele facilitaire dienstverlening op één locatie van de Campus, bijvoorbeeld BuildinG en EnTranCe. Dat is een locatie waar veel innovatie is en waar onderwijs en onderzoek bij elkaar komen. De student doet op deze wijze ervaring op in leiding geven, leert vorm en inhoud te geven aan hospitality en wordt uitgedaagd om te ondernemen en te innoveren.’
 
Ook kunnen in deze omgeving diverse onderzoeken worden uitgevoerd. Mieke: ‘Zo’n echte leeromgeving en echt onderzoek dat ertoe doet, spreken natuurlijk veel meer tot de verbeelding dan werken met een fictieve casus. Laat ze bijvoorbeeld maar meedenken over vraagstukken of en hoe facilitaire dienstverleners in de keten meer met elkaar kunnen samenwerken en hoe we duurzamer kunnen gaan werken.’ Ook overweegt Gom om het Hospitality in Praktijk-programma in het onderwijsmateriaal te integreren, inclusief de bestaande Experience Game. Op 31 mei staan de vervolgafspraken met een aantal enthousiaste docenten gepland om concreet afspraken te gaan maken. Wordt vervolgd dus!

Facilitair management verandert in een hoog tempo. Gom Onderwijs heeft het voortouw genomen om de collegezaal naar de werkvloer te brengen en andersom: Facilitating Careers maakt de voorbereiding op een facilitaire carrière levensecht.

Lees meer