Gom Specialistische Reiniging, groot in niches

Gom heeft onlangs een streep gezet onder de herstructurering van de organisatie. Anno 2019 profiteert de landelijke schoonmaakdienstverlener zich met de slogan ‘Ongewoon schoon’ als sectorspecialist binnen zes verschillende businessunits met landelijke dekking. Alleen met gespecialiseerde medewerkers per sector kan de aanpak exact toegesneden worden op de specifieke opdrachtgever, zo luidt de gedachte. Dat lukt zelfs in het meest diffuse bedrijfsonderdeel Specialistische Reiniging waar het personeelsbestand uit échte vakspecialisten bestaat.

Het bedrijfsondereel bundelt alle noodzakelijke kennis en ervaring die vereist is voor het meest specifieke schoonmaakwerk. Dat resulteert in een palet aan velerlei schoonmaakwerkzaamheden, van glas- en gevelreiniging tot vloeronderhoud, dieptereiniging van grootkeukens en sanitair , opleveringsschoonmaak en een palet aan aanvullende diensten. “Dat lijkt misschien verwarrend, maar dat is het zeker niet”, stelt business unit directeur Gom Specialistische Reiniging Peter Hoeijmans. “Bij iedere specialistische dienst werken vakspecialisten die puur en alleen deze werkzaamheden uitvoeren. Zo garanderen we absolute kwaliteit. Medewerkers, managers en coördinatie zijn allen actief binnen een bepaald specialisme. Maar zelfs binnen deze specialismen is differentiatie op basis van de werkzaamheden. Glasbewassing is wat dat betreft een andere tak van sport dan gevelreiniging.” Dat geldt dan zeker voor de unieke opdrachten die dit bedrijfsonderdeel uitvoert. Zo is een speciaal team actief binnen CMR-reiniging (onder andere Chroom-6). “Dat vraagt heel specialistisch werk, niet alleen van het uitvoerende team, maar ook van de leidinggevenden die daar specifiek voor zijn opgeleid en exact weten wat er van hen gevraagd wordt.”

Kennis en kunde essentieel

Opdrachtgevers verwachten veel, soms té veel, van dienstverleners die actief zijn in de specialistische reiniging. Velen van hen beseffen niet wat de gevolgen zijn van wijzigingen in de frequentie van het specialistisch schoonmaakonderhoud. Zodoende komt ook Gom Specialistische Reiniging veelal bij een object aan waar een onhaalbare wens voor ogen is. Hoeijmans: “Communicatie is hierbij onontbeerlijk. Wij informeren onze opdrachtgevers altijd wat de consequenties zijn van verlaging en/of verhoging van de schoonmaakfrequentie.” Met enig weemoed in zijn stem: “Ik heb nog meegemaakt dat we twaalf keer per jaar de glasbewassing uitvoerden. Inmiddels is dat teruggebracht naar zes, vier, twee en soms slechts één keer per jaar bij sommige opdrachtgevers. We zien het glas en de omlijsting daar zienderogen achteruit gaan. Daardoor ontstaan hoge kosten.”Hoeijmans ziet het dan ook als taak van de specialist om opdrachtgevers te wijzen op de consequenties. Overigens praat hij tegenwoordig liever over partners omdat een langdurige relatie steeds vaker de voorkeur geniet van beide partijen. “Van ons wordt steeds meer kennis gevraagd. Zo leveren wij steeds vaker een meerjarenonderhoudsplan voor bijvoorbeeld gevels. Zo zetten wij onze kennis en kunde in voor een advies dat onverwacht hoge kosten voorkomt. Daarbij is overigens de uitvraag van essentieel belang. De uitvraag is vaak niet hetgene waar het gebouw om schreeuwt.”

Ondergeschoven kindje

Specialistisch schoonmaakonderhoud wordt door opdrachtgevers vaak beschouwd als een noodzakelijke kostenpost. Uiteraard onterecht volgens Hoeijmans die ook met de vinger wijst naar de facilitair adviesbureau’s. “Er wordt veelal gekeken naar de negatieve kant, terwijl het eindresultaat van toegevoegde waarde kan zijn.” Hij ziet dan ook graag dat er aan de voorkant meer aandacht wordt besteed aan de niet-reguliere schoonmaakwerkzaamheden. “Het draait te vaak om kosten in plaats van om het eindresultaat. Soms zijn onderhoudsprogramma’s in beton gegoten, dan ga je voorbij aan wat het gebouw daadwerkelijk nodig heeft. Dan zijn kosten belangrijker dan onderhoud en vanaf dan gaat het alsmaar bergafwaarts. Daar is voor ons allemaal in dit segment nog een wereld te winnen”, zegt hij hoopvol.

Twee medewerkers van Gom glas en gevelreiniging zijn ramen aan het zemen in het trappenhuis

Samen sterk

Als onderdeel van het Schiedamse schoonmaakconcern Gom met bijna tienduizend medewerkers, kan de business unit meer bieden dan verschillende regionale spelers. Hoeijmans: “Op ieder schoonmaakprobleem bieden wij een oplossing. Zelfs de meest hardnekkige vervuiling kunnen wij de baas. Daarvoor maken wij regelmatig gebruik van de kennis van één van de andere businessunits. Zij kennen het object vaak van binnen en buiten of zijn, in het geval van bijvoorbeeld Kleentec, specialist binnen een specifiek segment. Het is zonde om het wiel in de foodindustrie zelf uit te vinden als de deskundigen van Kleentec vaker met dat bijltje gehakt hebben.”Wat veel opdrachtgevers niet realiseren, vervolgt Hoeijmans, is dat de werkzaamheden hierdoor betaalbaar kunnen blijven, zonder consequenties te hoeven doen aan de kwaliteit. “Wij hebben alle kennis voor ieder schoonmaakprobleem in huis en gaan bij twijfel niet zomaar aan de slag. Dit voorkomt dubbele kosten en garandeert een optimaal eindresultaat.”

Ongewoon schoon

Gom Specialistische Reiniging biedt schoonmaakoplossingen die beginnen waar het reguliere werkprogramma ophoudt. Dag in dag uit, van Noordoost-Groningen tot Zuidwest-Zeeland om met de diensten bij te dragen aan het positieve imago van de opdrachtgevers. Hoeijmans besluit: “daar zijn we trots op. Door de bundeling van expertise, ongelooflijke drive en altijd dat ene stapje extra willen zetten, maken wij van ongewoon schoon de nieuwe standaard.” 

Waar het werkprogramma ophoudt...

Gom Specialistische Reiniging is een van de zes zelfstandige business units van Gom. Binnen dit onderdeel wordt alle kennis en ervaring gebundeld voor het meest specifieke schoonmaakwerk als glas- en gevelreiniging, trappenhuisschoonmaak, vloeronderhoud, dieptereiniging grootkeukens en sanitair, maar ook lichte groenvoorzieningswerkzaamheden. Voor ieder schoonmaakvraagstuk dat buiten het reguliere werkprogramma valt, bieden de deskundige medewerkers van Gom Specialistische Reiniging een oplossing.

Dit artikel is in samenwerking met Clean Totaal tot standgekomen.