Gom en WerkgeversServicepunt Rijnmond sluiten Jongerenakkoord

‘We gaan jongeren meer kansen bieden op werk’   Goed nieuws voor jongeren in de regio Rotterdam die op zoek zijn naar werk. Gom en het WerkgeversServicepunt Rijnmond gaan elk jaar twintig jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een stage- of leerwerplek aanbieden in de schoonmaak. Zo doen ze belangrijke werkervaring op en vergroten ze hun kans op een betaalde baan. Op donderdag 12 juli tekenden Gom en WSPR een Jongerenakkoord waarmee zij zich aan deze maatschappelijke opgave verbinden.

‘Veel van deze jongeren hebben al een moeilijke carrièrestart gehad, door persoonlijke omstandigheden hebben ze hun opleiding bijvoorbeeld niet afgemaakt’, zegt Aura Groen, HR directeur van Gom. ‘Ze verdienen een nieuwe kans. Jongeren zijn bovendien onze medewerkers van de toekomst, we willen in hen investeren. Gom heeft hen veel te bieden. We zijn een erkend leerbedrijf en onderdeel van Facilicom. Met meer dan 32.000 medewerkers, komen er continu veel vacatures vrij. Als de deelnemers goed presteren, kunnen ze op termijn doorstromen naar een betaalde baan binnen de schoonmaaksector of mogelijk naar werk binnen één van onze andere divisies, zoals de beveiliging of de zorg.’

Emine Turksever, HR adviseur opleidingen Gom, Edwin Koutstaal, commercieel manager van WSPR, Aura Groen, HR directeur Gom, Özgür Öztürk (Accountmanager SROI WSPR), Mary-Louise Hakbijl (Projectcoördinator BBL/Aanbodversterking Gemeente Rotterdam/WSPR)

Emine Turksever, HR adviseur opleidingen Gom, Edwin Koutstaal, commercieel manager van WSPR, Aura Groen, HR directeur Gom, Özgür Öztürk (Accountmanager SROI WSPR), Mary-Louise Hakbijl (Projectcoördinator BBL/Aanbodversterking Gemeente Rotterdam/WSPR)

Hoge ambities

WerkgeversServicepunt Rijnmond gaat de jongeren werven en selecteren die voor een stage- of leerwerplek in de schoonmaak willen gaan. Edwin Koutstaal, commercieel manager van WSPR: ‘Ik heb hoge verwachtingen van dit project. WSPR en Gom hebben namelijk beide ruime ervaring met social return. Het Jongerenakkoord sluit bovendien goed aan bij de beleidsdoelen van het nieuwe Rotterdamse college van B&W om meer jongeren aan het werk te helpen. Ook uit die hoek rekenen we dus op steun. We verwachten op termijn zeker meer dan twintig kandidaten per jaar aan te kunnen dragen.’

 

Aura: ‘We willen de jongeren niet alleen binnenhalen, maar ook binnenhouden. Daarom gaan we het project eerst goed op de rails zetten samen. Een goede voorbereiding en begeleiding op de werkplek is daarbij bepalend weten wij uit ervaring. Daar gaan we samen met WSPR en de gemeente Rotterdam aan werken.’

Goede coaching

Emine Turksever, HR adviseur opleidingen bij Gom en ambassadeur social return, beaamt het belang van een goede coaching van de jongeren. In 2015 startte Gom samen met Zadkine de Entreeopleiding, een praktijkgerichte schoonmaakopleiding op mbo-niveau 1.

 

Emine: ‘We hebben daarbij veel geïnvesteerd in een goede begeleiding op de werkplek. Met resultaat. Alle vijftien studenten haalden een diploma én stroomden door naar werk of een vervolgopleiding. Deze jongeren hebben vaak net wat meer individuele begeleiding nodig, iemand die met geduld de zaken nog eens uitlegt. Of die ze stevig toespreekt als dat nodig is. Maar vaak ook komen in dit soort trajecten talenten bovendrijven. Dan is het belangrijk dat we die jongeren ook werkelijk zicht bieden op werk binnen de sector of er buiten. Dat ze bij gebleken geschiktheid ook uitgenodigd worden om te solliciteren op een vacature. En dus die belangrijke stap omhoog kunnen zetten.’

 

Aura: ‘De komende tijd gaan we onze afspraken met WSPR en de gemeente Rotterdam verder uitwerken, en onder meer de samenwerking met de scholen zoeken. De situatie op de arbeidsmarkt is nu in ieder geval heel gunstig. Er is volop werk. Wij krijgen onze vacatures soms niet eens gevuld. De kansen die er nu liggen moeten we met elkaar grijpen.’