Gom brengt met nieuw meetsysteem Optim-eyes integrale schoonmaakkwaliteit in kaart

Met de introductie van Optim-eyes schept Gom meer helderheid in de beoordeling van schoonmaak. Optim-eyes brengt de verschillende definities van ‘schoon’ in één meetsysteem samen. Daaronder vallen de technische kwaliteit, de schoonbeleving en het schoonbelang. Optim-eyes draagt bij aan een efficiënter werkprogramma en geeft inzicht in belevingverhogende maatregelen.

Via kwaliteitsmetingen zoals het VSR-KMS systeem is de technische kwaliteit van schoonmaak goed te beoordelen. Maar ‘technisch’ schoon is niet de enige gangbare definitie. De laatste jaren is het vooral de schoonbeleving die terrein wint in de schoonmaak. Een sanitaire ruimte die technisch schoon is maar een vieze geur verspreidt, wordt alsnog niet als schoon beoordeeld door gebruikers.

Logo Optimeyes

Schoonbelang als derde factor

In deze nieuwe tool om schoon te definiëren, introduceert Gom, naast technisch schoon en schoonbeleving, ook nog een derde factor: het schoonbelang. Dat aspect heeft te maken met de waarde die een gebruiker hecht aan een schone ruimte. Zo moet een werkplek absoluut schoon zijn, maar zal een zitje bij een receptie minder kritisch worden beoordeeld. Het schoonbelang is bepalend voor de prioritering, indien voor meerdere ruimten aanpassingen nodig zijn. Schoon sanitair wordt over het algemeen het belangrijkst gevonden door pandgebruikers.  Als de schoonmaak hier met een onvoldoende wordt beoordeeld, wordt deze ruimte als eerste aangepakt.

Handvat voor verbetering schoonmaakkwaliteit

Optim-eyes geeft zowel opdrachtgevers als Gom inzicht in het functioneren van de werkprogramma’s en de kwaliteit van onze dienstverlening. Linda van der Hoeven, productmanager bij Gom: ‘Het innovatieve van Optim-eyes is dat het de samenhang laat zien tussen de technische schoonmaakkwaliteit, de schoonbeleving en het schoonbelang. We hebben net een Optim-eyes meting afgerond, waaruit blijkt dat onze werkzaamheden technisch prima zijn uitgevoerd, maar de schoonbeleving kan beter. Bovendien laat het systeem zien wat de bezoekers van dit pand écht belangrijk vinden. Deze zaken gaan we samen met de opdrachtgever als eerste aanpakken. Binnenkort voeren we de meting opnieuw uit, want we willen natuurlijk wel weten of deze maatregelen effect hebben gehad.’

Visie op belevingsmanagement

Optim-eyes maakt deel uit van de Gom’s visie op belevingsmanagement. Een visie die verder gaat dan schoonmaak alleen. Ook andere facilitaire aspecten krijgen daarin aandacht, zoals aanpassingen of een andere inrichting van een ruimte. Binnen deze visie zijn belevingsmetingen een doorlopend proces, waarmee we continu werken aan een optimale schoonbeleving.