Facilicom Solutions zet facilitaire organisatie voor unieke praktijkleerstraat op poten

Hij kent ze als geen ander, die trainingen in zaaltjes. Tafels in U-vorm, flipover of scherm en een trainer die z’n uiterste best doet om bevlogen over te komen. ‘Maar eenmaal in de praktijk ben je al lang en breed vergeten wat je hebt geleerd’, zegt Bart Verhagen, directeur-aandeelhouder van RadarGroep. En vervallen in impulsgedrag is nu nét niet handig voor het type trainingen waarin RadarVertige is gespecialiseerd: vooral die in agressie en weerbaarheid. In de nieuwe praktijkleerstraat RadarLAB spelen trainingen zich daarom af in de echte werkomgeving van cursisten, van woonhuis tot UWV-kantoor. Facilicom Solutions zette de puntjes op de i voor de facilitaire organisatie in het gebouw.

RadarVertige is voor gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de training van de boa’s, inclusief collega’s als fietsenknippers en straatcoaches. Die moeten jaarlijks hun vaardigheden op peil houden. ‘Bijvoorbeeld hoe je optreedt bij geweld: mensen arresteren, boeien en afvoeren. Die trainingen deden we jarenlang in een dojo (een gymnastieklokaal voor judo – red.). Een deel  van de boa’s  zijn er na twee uur in de dojo echt wel klaar mee. Daarom vroeg de gemeente aan wij die praktijktrainingen konden integreren met het theoriegedeelte’, kijkt Bart Verhagen terug.

Het is een vraag die helemaal past in de filosofie die hij als freelance trainer jarenlang ontwikkelde. ‘Veel trainingen zijn saai. Theoretisch. Met obligate oefeningen die je tijdens de training moet doen. Maar dan kom je in de praktijk en gaat het om het echie. Dan sta je voor een klant en is het spannend. En dan verval je weer in je impulsgedrag en komen die vaardigheden er niet uit. Je moet dus dat impulsgedrag oproepen in de training.’

Praktijkleerstraat

In Amstelveen wordt een locatie gevonden om realistische trainingsdecors na te bouwen. De helft van de 3200 vierkante meter oppervlakte wordt in gebruik genomen door een praktijkleerstraat. Het RadarLAB huisvest een UWV-kantoor, een woonhuis, een winkel, een kroeg met een terras, een wijkkantoor, een Cruyff-court en een oversteekplaats. Op een gemiddelde trainingsdag komen er rond de honderd deelnemers. ‘Die kijken hier hun ogen uit!’ Omdat het dienstenpakket van RadarVertige breder is zijn er ook leslokalen in het pand te vinden. In een ervan kunnen de deelnemers via 8 camera’s de simulaties in het woonhuis en het UWV kantoor live volgen.

parktijkleerstraat Radarvertige
Radarvertige radar lab

Facilitaire organisatie opzetten

De verhuizing naar Amstelveen maakt het noodzakelijk een facilitaire organisatie op te zetten. Er zijn uit het verleden toevallige banden met Facilicom, via samenwerkingen met sociale wijkteams in Rotterdam en Utrecht. En sinds begin van dit jaar is ex-Incluzio-directeur Peter de Visser met Bart directeur van RadarGroep. ‘We zien onszelf niet als onderdeel van Facilicom, maar toch zeker als broertje en zusje.’

De stap naar Facilicom Solutions was daarom vanzelfsprekend. Bart: ‘En het klikte ook meteen in het eerste gesprek met consultant Patty Janszen en projectmanager Evelien Lukkien. Zij hebben heel gestructureerd de facilitaire dienstverlening vanaf nul opgestart: catering, schoonmaak, groenvoorziening, koffieautomaten en beveiliging. Wat is de situatie, wat is er nu al en wat moet er allemaal geregeld worden? En dat was een hele waslijst met onderwerpen, waarvan ik af en toe dacht: o ja, dat hoort er ook nog bij. Dingen als alarmopvolging bijvoorbeeld. Of de sluitrondes.’

Inschakeling van Facilicom Solutions is niet alleen een optie bij de opzet van een nieuwe locatie. Ook bij verbouwingen kan die expertise handig zijn. Of om tussentijds contracten met bestaande leveranciers te evalueren.

Echt onafhankelijk

Twijfel dat Facilicom Solutions ‘eigen’ facilitaire dienstverleners naar voren zou schuiven is er nooit geweest bij RadarVertige. ‘Facilicom Solutions is echt onafhankelijk geweest. Dat kun je wel zeggen maar je moet het ook maar waarmaken. Patty en Evelien hebben offertes opgevraagd bij verschillende leveranciers. Ja, daar zaten ook onderdelen van Facilicom bij. Gom heeft ook een offerte uitgebracht, maar we hebben voor de schoonmaak toch voor een andere dienstverlener gekozen.’ Beveiliging is in handen van G4S, de catering is wél voor een Facilicom-onderdeel: Food&I, overigens nadat de bestaande cateraar tot twee keer toe in de gelegenheid is gesteld een offerte uit te brengen.

Eigen facilitair coördinator

In oktober was de verbouwing van RadarLAB afgerond. Inmiddels is de dagelijkse leiding overgegaan naar een eigen facilitair coördinator. Bart: ‘En ook dat heeft Facilicom Solutions voor ons geregeld. Ze hebben het hele werving- en selectieproces uit handen genomen. We hebben ook wat extra ondersteuning van Pantar, het sociaal ontwikkelbedrijf in Amsterdam. De gesprekken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft Facilicom Solutions ook voor ons gevoerd.’ Er is zelfs een meerjarenonderhoudsplan voor het gebouw opgesteld.

‘Goed opgezet en gemanaged’

Amper twee maanden na de definitieve start zijn de spreekwoordelijke kinderziektes uitgebleven. Lunches zijn op tijd, het pand wordt goed beveiligd en het is er schoon en hygiënisch, constateert een tevreden opdrachtgever. Bart: ‘Als je ziet wat er in die maanden is gebeurd, in zo’n groot pand, dan kan ik alleen maar concluderen dat Facilicom Solutions het heel goed heeft opgezet en gemanaged. Ook de overdracht naar onze facilitair coördinator is goed gegaan. We hebben inmiddels geen contact meer met Facilicom Solutions, om de eenvoudige reden dat het niet meer nodig is.’