Facilicom Solutions maakt met keurmerk PSO duurzaam werk van social return

Woensdag 9 december heeft Facilicom Solutions het certificaat Prestatielader Socialer Ondernemen trede 2 bereikt. PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meetbaar en zichtbaar maakt. Het keurmerk maakt zichtbaar dat het onderdeel van Facilicom Group niet alleen in zijn werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in de eigen bedrijfsvoering een plek geeft.

Logo - beeld PSO niveau 2

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Hoog niveau binnen Facilicom Solutions

‘We zijn er trots op dat we met Facilicom Solutions niveau 2 hebben op de PSO-ladder. Dat is een bijzondere prestatie omdat we ons voor het eerst hebben laten doorlichten en gelijk al op zo’n hoog  niveau worden beoordeeld. Hieruit blijkt dat we binnen onze organisatie al lang op een juiste wijze invulling geven aan het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, vertelt Marco Feijen, directeur Facilicom Solutions. 

 

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.