Facilicom Solutions leidt Leerwerkakkoord in goede banen

Terwijl een recordaantal vacatures onvervuld blijft, zitten er tegelijkertijd veel mensen thuis. Een grote arbeidsmarktregio als Rotterdam-Rijnmond kan erover meepraten. Het aantal werklozen in de regio scoort ruim boven de 7000. Met het Leerwerkakkoord willen gemeente, werkgevers en onderwijsinstellingen meer mensen aan een baan helpen. Ook voor de facilitaire sector die met personeelstekort kampt is een Leerwerkakkoord afgesloten. Facilicom is niet alleen mede-ondertekenaar van het akkoord, Facilicom Solutions nam ook de projectleiding op zich.

 

Voor de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond zijn Leerwerkakkoorden voor meerdere kansrijke sectoren afgesloten. Die voor de facilitaire sector is in oktober 2019 ondertekend en halverwege 2023 voortgezet binnen een andere samenwerkingsvorm. Het project moet meer loopbaankansen voor mensen creëren. Drie pijlers telt het akkoord, zegt projectleider Natascha Sleeking van Facilicom Solutions. ‘Het gaat verder dan mensen van een uitkering naar werk helpen. Met het akkoord willen we ook de kansen van school naar werk en die van werk naar werk vergroten.’

De doelen zijn ook gekwantificeerd in het akkoord: per jaar moeten 50 extra scholieren of studenten kiezen voor een facilitaire opleiding, de mismatch tussen vraag en aanbod moet met 5% omlaag en jaarlijks moeten 125 meer inwoners van de Rijnmondgemeenten aan de slag in de sector.

Facilicom Group: groot aanbod aan banen

Partners in het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening zijn naast Facilicom Group Vebego, CSU, Randstad, Zadkine, Albeda, VNO-NCW, UWV en gemeente Rotterdam, als centrumgemeente namens de arbeidsmarktregio. Voor Facilicom Group is die betrokkenheid bijna vanzelfsprekend. Zeker een dienstverlener als Facilicom Group heeft een groot aanbod aan facilitaire banen die prima als opstap richting de arbeidsmarkt kunnen dienen: schoonmaak bij Gom, catering bij Food&i, beveiliging bij Trigion, bouw en techniek bij Breijer en zorg bij Incluzio. Met een eigen sociale onderneming, Buitengewoon, zijn in het verleden al de nodige contacten tussen werkgevers en werkzoekenden gelegd.

Food&I Leerwerkakkoord
Trigion - Leerwerktraject
Axxicom - Leerwerkakkoord

Ervaring met project- en implementatiemanagement

Om die reden was het ook niet verrassend dat de projectleider uit eigen gelederen zou komen. Binnen Facilicom Solutions is immers veel ervaring opgebouwd met project- en implementatiemanagement. Als projectleider was Natascha verantwoordelijk om partners letterlijk bij elkaar te brengen, inhoud te geven aan de gemaakte afspraken en acties en initiatieven te coördineren.

‘De rol van projectleider was iets dat heel goed bij mij paste. Ik heb voordat ik bij Facilicom Group ging werken veel kennis en ervaring in de schoonmaakbranche opgedaan. Ik weet hoe het er in de operatie aan toe gaat. Ik weet ook waar de kansen liggen om mensen aan het werk te helpen en zich verder te ontwikkelen. En het was iets op het raakvlak van sociaal en maatschappelijk, dat is iets wat mij zeker aansprak.’

‘Projectleider kan het verschil maken’

‘Voor een project als het Leerwerkakkoord is de rol van een projectleider cruciaal. Die projectleider kan echt het verschil maken’, zegt programmamanager Christl van Gerven namens gemeente Rotterdam. De keuze voor Natascha, en daarmee voor Facilicom Solutions, was een schot in de roos. ‘Je hebt een projectleider nodig die inhoudsdeskundig is, die de sector kent en daarnaast verbinding kan leggen; iemand die echt gericht is op de samenwerking. Het Leerwerkakkoord had drie pijlers, en elk van die pijlers is even relevant. Dus je moet ook nog eens een breed netwerk hebben. En wat ook heel bijzonder is: Facilicom Group is een grote werkgever in de regio, en tegelijkertijd moet je het hier proberen goed te doen samen met je concullega’s. Je moet wel vertrouwen in elkaar hebben om dingen van de kant te krijgen. Natascha heeft daar een heel positieve inbreng in gehad. Zij is iemand die heel enthousiast is en veel kennis van de sector heeft.’

Akkoord niet langer financieel ondersteund

Oorspronkelijk zou het project een looptijd van zes jaar hebben. Dat werd uiteindelijk vier jaar, door de intrede van een nieuw college van B&W. Christl:‘Gemeente Rotterdam was de grootste financier van het project, de partners hadden vooral inbreng ‘in kind’. De nieuwe wethouder omarmde het gedachtegoed, maar zag gezien de bezuinigingen niet langer de mogelijkheid om het Leerwerkakkoord financieel te ondersteunen. Het samenwerkingsverband is blijven bestaan, maar als er nieuwe projecten uit voortkomen is dat niet onder het label van het Leerwerkakkoord.’