Facilicom Solutions aan de slag voor JDE in Nederland met facilitaire ‘soft services’

Met ingang van 1 oktober is Facilicom Solutions de nieuwe facilitaire ‘soft services’ provider voor Jacobs Douwe Egberts (JDE) in Nederland.

JDE is in Nederland bekend van merken zoals Douwe Egberts, Senseo, L’OR en Pickwick. Met medewerkers op meerdere locaties in Nederland waaronder Joure en Utrecht bedient JDE zowel de retail als de out-of-home markt. Facilicom Solutions gaat op alle locaties het integraal facilitair management leveren. Denk daarbij aan het integraal managen en het leveren van onder andere schoonmaak­dienstverlening, catering, receptie en beveiliging.

Professionalisering

‘Om een verdere professionaliseringsslag te maken binnen onze facilities organisatie hebben we binnen JDE een nieuw uitbestedingsmodel ontworpen dat voorziet in een Integrated Facility Management provider (IFM) voor soft services’, stelt Nannette Unger, facilities manager JDE NL. Facilicom Solutions gaat als IFM-partner de (regie)rol op zich nemen en is daarmee tevens verantwoordelijk voor de integrale operationele aansturing van de diensten. Sander Boeije, directeur Integrated Services Facilicom Solutions:  ‘Doordat Facilicom de grootste facilitaire diensten zelf in eigen huis heeft, zijn wij in staat om echt integraal facilitair management toe te passen.’ De werkzaamheden op de locaties worden uitgevoerd door Gom, Trigion, Embrace en Food&I die evenals Facilicom Solutions tot de Facilicom Group behoren.

Facilicom Solutions zal, naast de functionele samenwerking, ook zorgen voor verbetering van het facilitaire dienstverleningsniveau. Willem-Jan Konings, account directeur Facilicom Solutions: ‘Gedurende het gehele offerteproces heeft Facilicom weten te overtuigen de juiste partner te zijn ten aanzien van: het specialisme van diensten, de mate van flexibiliteit en het samenwerken vanuit een sterke operationele basis met een no-nonsense cultuur en een concrete ambitie tot optimalisatie. We zijn blij dat JDE in Facilicom Solutions een bewezen provider ziet die door toepassing van IFM in staat is om het kwaliteitsniveau te verhogen.’

Zorgvuldig tenderproces & de juiste fit

Na een zorgvuldig tenderproces waarin de bedrijfscultuur, de samenwerking en dienstverleningsconcepten middels dialoogsessies zijn uitgediept werd het contract met een looptijd van vijf jaar aan Facilicom Solutions gegund. Nannette Unger, facilitair manager JDE NL;  ‘Een juiste mix van culture fit & solution fit is medebepalend geweest voor onze beslissing om de komende jaren nauw samen te gaan samenwerken. Daarbij is niet alleen de relatie tussen JDE en Facilicom van belang maar ook de samenwerking met onze belangrijkste leveranciers op het gebied van techniek en onderhoud.’

Geruisloze overgang

Aan de startdatum, 1 oktober 2022 ging een transitieperiode van drie maanden vooraf. In die periode is hard gewerkt om een geruisloze overgang mogelijk te maken. Facilicom Solutions ziet uit naar een prettige en vruchtbare samenwerking met JDE.