Facilicom introduceert "Routekaart verduurzaming"

Voor Facilicom is het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de CO2-uitstoot. Om die reden heeft Facilicom zelf de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Sinds kort werkt Facilicom ook met de “Routekaart Verduurzaming”.

De routekaart verduurzaming is opgedeeld in één van de twaalf sectorale routekaarten die zijn opgesteld als uitvloeisel van het Klimaatakkoord. De routekaart omschrijft in grote lijnen de uitdagingen voor de organisaties in organisatorisch en financieel opzicht om te gaan voldoen aan de klimaatdoelstellingen in 2050. Deze routekaart voorziet niet alleen in een mogelijk antwoord voor de CO2 reductie doelstelling, maar pakt verduurzaming in de sector breder op: een duurzame en betaalbare omgeving gaat ook over hergebruik van materialen en het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen.

Waarom de “Routekaart Verduurzaming”? In 2019 heeft de Nederlandse overheid het Klimaatakkoord getekend. Hierin staat de ambitie om in 2030 een reductie van 49% van de totale CO2-uitstoot te realiseren en in 2050 een reductie van 95%. De Routekaart Verduurzaming van Facilicom helpt organisaties om hier grip op te krijgen. Dit levert minder energiekosten op, maar zorgt ook dat organisaties voldoen aan de energiewet-& regelgeving. Om de doelstellingen te behalen kan de ‘Routekaart Verduurzaming’ worden opgezet om gebouwen CO2-neutraal te maken. Om dit te realiseren analyseren we de gebouwvoorraad aan de hand van de volgende rapportages: · EED · EML · Energielabel · Maatwerkadvies · Energiescan Uit de rapportages ontstaan energie- en kostenbesparende maatregelen die we in een DMOP opnemen. Hiermee wordt de route naar CO2-neutrale panden uitgezet. Door middel van energiemonitoring- en management in combinatie met jaarlijkse rapportages en evaluaties geven we je inzicht hoe de Routekaart kan worden aangescherpt. Zo behalen we samen de doelen van 2030 en 2050.