Energielabel C; 44% kantoren voldoet nog niet aan eis

Bijna de helft van de Nederlandse kantorenvoorraad mag in zijn huidige staat niet meer worden gebruikt wanneer in 2023 minimaal energielabel C verplicht is. Dat meldt Vastgoedmarkt.

Onderzoek door Kadaster

Vastgoedmarkt liet het Kadaster uitzoeken om hoeveel vierkante meter van de relevante voorraad het gaat. De conclusie is dat 44 procent van de Nederlandse kantoren in september 2018 een label slechter dan C had. Die 44 procent komt overeen met 34,6 miljoen vierkante meter te verduurzamen kantoorruimte.

Panden moeten worden verduurzaamd

Er is dus werk aan de winkel voor eigenaren van Nederlandse kantoren en voor partijen die kunnen helpen dat bezit te verduurzamen. Op 1 januari 2023 wordt het namelijk verboden om kantoren met energielabel slechter dan C te gebruiken.

Herhaling onderzoek

Het onderzoek wordt ieder jaar tot aan 2023 herhaald om de voortgang in beeld te brengen. Zo krijgt men ook antwoord op de vraag hoe druk de sector het nog gaat krijgen met de verduurzaming. Mochten de eigenaren daarmee tot het laatst willen wachten, dan is het voor ze te hopen dat er rond 2022 genoeg capaciteit beschikbaar is voor de operatie.

Situatie in Zuid-Holland

Vooral in Zuid-Holland moeten veel kantoren worden aangepast. In die provincie bevindt zich 7,2 miljoen vierkante meter kantoorruimte met label D, E, F of G. Daarvan staat 1,4 miljoen vierkante meter in Den Haag en 1,16 miljoen vierkante meter in Rotterdam.

Vooral in Zuid-Holland moeten veel gebouwen worden aangepast

Niet dat kantooreigenaren in de provincie vaker dan gemiddeld de boel op zijn beloop laten. Het aandeel te verduurzamen kantoorruimte ligt er met 46,8 procent iets hoger dan landelijk. De cijfers zijn in Zuid-Holland zo hoog doordat het de provincie is met de grootste kantorenvoorraad.

Situatie in Noord-Brabant en Noord-Holland

In Noord-Brabant staat 5,85 miljoen vierkante meter met label D, E, F of G en daarvan bevindt zich 850.000 vierkant meter in Eindhoven. In Noord-Holland moet nog 5,8 miljoen vierkante meter worden verduurzaamd, waarvan 2,5 miljoen vierkanter meter in Amsterdam.

Samen hebben de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant 18,8 miljoen vierkante meter kantoorruimte met label D, E, F of G. Dat is 54 procent van de te verduurzamen voorraad in heel Nederland.

Leeftijd gebouwen

Leeftijd en energielabel van een gebouw hangen sterk met elkaar samen, blijkt uit een rapport van het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) en ECN uit 2016, waar het Kadaster zijn berekeningen mede op baseerde.

Het overgrote deel van de nu te verduurzamen kantoren dateert van voor de millenniumwisseling. Op basis van het bouwjaar hebben niet-verduurzaamde panden van vóór 1974 energielabel G, zo hebben EIB en ECN berekend. Voor de periode 1974-1981 is dat F, voor 1982-1992 E en voor 1993-1999 D. Deze labels zijn vanaf 2023 onvoldoende om het kantoor te mogen gebruiken.

Bron: https://facto.nl/ 31 oktober 2018

Facilicom Energiemanagement kan voor u in kaart brengen welk energielabel uw locatie heeft en zorgen dat u tijdig voldoet aan alle wettelijke verplichtingen.