Eerste lichting rayonleiders sluit nieuw middenkadertraject bij Gom af

Gom is gestart met een nieuw opleidingstraject voor rayonleiders. In twee jaar tijd volgen zij een aantal modules die op maat worden aangeboden. Voorafgaand aan elke module wordt per rayonleider bekeken in hoeverre een training toegevoegde waarde heeft. Ook krijgen rayonleiders gedurende in het tweejarige traject een eigen coach toegewezen.

‘We hebben het traject opgestart om rayonleiders te laten groeien op het gebied van een aantal soft skills. Dan moet je denken aan klantvriendelijke omgangsvormen, time management, meedenken en samenwerken’, zegt Emine Turksever, HR-adviseur opleidingen bij Gom. Hoewel de training bedoeld is voor rayonleiders, nam ook een aantal objectleiders eraan deel.
 
Het trainingstraject is in nauw overleg met de klantmanagers tot stand gekomen om te bepalen waar behoeften en leerdoelen liggen. Dat leidde tot een tweejarig traject waarin deelnemende rayonleiders een verschillende modules konden volgen. Emine: ‘Tijdens een intakegesprek met elke deelnemer zijn die leerdoelen vastgesteld. Dat konden natuurlijk doelen zijn die buiten de thema’s van de modules vielen. Daar hebben we deelnemers ook in ondersteund.’

Een groepje rayonleiders van Gom Amsterdam houden vol trots hun certificaat omhoog.
Een groepje rayonleiders van Gom Breda houden vol trots hun certificaat omhoog.

Gom Academie

De trainingen zijn opgezet door de Gom Academie, in samenwerking met opleidingsinstituut Fairfield. Elke rayonleider kreeg gedurende het traject een eigen coach toegewezen die na afronding van elke module de training evalueerde. Emine: ‘Bovendien hebben we als organisatie ook een grotere rol willen spelen in het opleidingstraject. Daarom hebben we ook een collega of leidinggevende medewerker van elke deelnemer nauw bij het traject betrokken.’ Deelnemers kregen praktijkopdrachten mee. Na afloop van elke module is er een gesprek geweest met de coach.

‘Herhaling de beste leermeester’

Stonden rayonleiders te trappelen: weer een trainingstraject, twee jaar nog wel? Emine: ‘Die aftrap is weleens lastig als je te maken hebt met mensen die soms al dertig jaar in het vak zitten. Maar herhaling is de beste leermeester. Pas op het moment dat mensen aan een training deelnemen zie je dat ze het nuttig vinden. Vaak herkennen mensen de theorie ook wel, maar merken ze dat ze in de praktijk ergens anders tegenaan lopen. “Hoe ga ik daarmee om?” Doordat collega’s ook bij elkaar zitten, kun je met elkaar brainstormen over uitzonderingen die in de praktijk voorkomen.’

Intakegesprek

Rayonleidster Sandra Groenendal van Gom Zorg was een van degenen die begin juli haar diploma in ontvangst kon nemen. Ook zij volgde een traject op maat. ‘Je krijgt voorafgaand aan elke nieuwe sessie een intakegesprek. Daarin wordt bekeken of je ondersteuning op dat gebied nodig hebt of dat het voldoende is wat je nu doet. Anders ging je door naar de volgende sessie.’

Vol trots houdt Sandra Groenendal haar Fairfield-certificaat omhoog

Voor Sandra werden het uiteenlopende modules als schriftelijke communicatie, commercieel presenteren, time management en duurzame inzetbaarheid. ‘lk heb het absoluut als nuttig ervaren. Trainingen zijn sowieso altijd nuttig. Je kennis wordt weer eens opgefrist, je kijkt er vanuit een andere invalshoek naar. En je hoort weer van collega’s hoe zij het aanpakken. Ook het interactieve van de klassikale sessies vond ik een groot verschil. Je zit toch met collega’s die je niet elke dag ziet. Daar leer je gewoon van.’

Inclusiviteit

Talentbeschikbaarheid, talentontwikkeling en talentweerbaarheid zijn de 3 pijlers van de hernieuwde HR-strategie.

Lees meer