Een nieuw, semi-permanent projectgebouw voor Huntsman

Veiligheids- en efficiencyslag door nieuw gebouw voor turnarounds

Er komt veel kijken bij het groot onderhoud, turnaround, van een chemische fabriek. Een belangrijke succesfactor is een goed functionerend projectgebouw en omliggend terrein voor de logistiek. Om een verbeterslag te maken, gaf Huntsman opdracht voor een nieuw gebouw. Projectmanager Maarten van der Drift begeleidde het proces. Dat deed hij in samenwerking en in opdracht van Huntsman: Anneke van der Helm, Executive assistant en Facility & Workplace Manager, en Dennis van Elk, Sr. TA Event Lead. Een gesprek met Anneke en Dennis over de realisatie van het zogeheten FG-gebouw.

Huntsman, Anneke van der Helm
Huntsman, Dennis van Elk

Voor kleine en grote onderhoudsstops werden er iedere keer tijdelijke huurunits geplaatst, die vervolgens langer bleven staan dan gewenst. “We kwamen tot de conclusie dat het beter was om een goed uitgerust nieuw gebouw te laten plaatsen”, zegt Anneke. “Semi-permanente huisvesting dat  in overeenstemming met de vergunning vijftien jaar mag blijven staan.” Dennis: “We besloten dit project uit te voeren met een compact kernteam met Anneke, Maarten en ik. Met Maarten in de rol van projectleider. Hij was goed toegerust voor deze rol, omdat hij al enige tijd werkzaam was voor ons en als projectmanager een aantal turnarounds had begeleid.”

Wat is de toegevoegde waarde van de interim manager?

Maarten van der Drift, Projectmanager Facilicom Solutions voor FG-gebouw Huntsman

“Een belangrijk voordeel van een interim manager is dat je je dedicated kunt inzetten voor een project”, zegt projectmanager Maarten van der Drift. “Je kunt je opdrachtgever veel werk uit handen nemen in een project, zodat deze op hoofdlijnen kan participeren.” Als voorbeeld licht Maarten er een cruciaal en arbeidsintensief element uit voor het Huntsman-bouwproject. “Samen met de inkoopmanagers van Huntsman heb ik de aanbesteding verzorgd. Dus het aanbestedingsdocument geschreven, de wegingscriteria opgesteld en het proces begeleid. Ik heb alle offertes uitgeplozen en in een Excel-bestand alle wegingen, de plussen en de minnen, geïnventariseerd en afgezet tegen het programma van eisen. Uiteindelijk bleven er twee solide partijen over die qua aanbod dicht bij elkaar lagen. Op basis van prijs, kwaliteit, veiligheid en financiering hebben we gekozen voor Jan Snel. Dat bleek een goede beslissing, want deze specialist in modulaire bouw heeft uitstekend werk geleverd.”

Geen ‘dorp’ opbouwen en afbreken

In de zomer van 2021 ging het project van start. Anneke: “We zagen duidelijke voordelen. Je hebt uiteraard eerst investeringskosten. Maar je bespaart al na enkele jaren. Je hoeft niet iedere keer een heel ‘dorp’ te bouwen dat je na de stop weer afbreekt, maar kunt volstaan met enkele tijdelijke units. Daarnaast bespaar je ook projectmanagement, omdat je minder tijdelijke faciliteiten moet inkopen. Bij elkaar opgeteld scheelt dat heel veel. Echt substantiële besparingen.”

“We hebben ook goed gekeken naar de infrastructuur van het gehele plot, vanuit het oogpunt van veiligheid en overzichtelijkheid”, vult Dennis aan. “Dat hebben we gelijk meegenomen. Er ligt riolering, overal staan veldkasten voor elektriciteitsvoorziening. Daarmee hebben we een soort ‘plug and play’ gerealiseerd voor het opschalen ten behoeve van een turnaround. Simpel gezegd kun je units bestellen, die je snel kunt plaatsen en aansluiten. Plop, plop, plop, en het draait, zogezegd. Dat scheelt dus ook veel werk en verlaagt risico’s.”

Niet iets dat je er even bij doet…

Anneke en Dennis zijn erg te spreken over de meerwaarde van Maarten in het proces. Anneke: “Maarten heeft een groot deel van het project getrokken. Zoals de aanbesteding voor de selectie van de modulaire bouwer en de contacten en keuze van andere leveranciers. En hij heeft veel bijgedragen aan de business case, waarvoor hij alle berekeningen heeft verzorgd.” Dennis: “Anneke en ik hebben daar de tijd niet voor. Dat is niet iets wat je er maar even bij doet. Maarten is er echt ingedoken en kende de details van begin tot eind. Het is fijn als iemand nadenkt over dingen als isolatiewaardes en dergelijke. Die zorgvuldig offertes vergelijkt. Waarom is de ene leverancier veel duurder dan de andere? Waar zit dat in? Dat soort dingen. Als projectleider ging Maarten hier heel secuur mee om. Wij hebben dat als heel waardevol ervaren.”

Huntsman, een grote wereldspeler op het gebied van chemische producten

Huntsman Corporation is een beursgenoteerde, wereldwijde producent en verkoper van gedifferentieerde en gespecialiseerde chemicaliën. Huntsman’s chemische producten lopen in de duizenden en worden wereldwijd verkocht aan fabrikanten die een breed en divers scala aan consumenten- en industriële eindmarkten bedienen. Huntsman heeft meer dan 60 productie-, R&D- en operationele faciliteiten in ongeveer 30 landen en heeft ongeveer 7.000 medewerkers in dienst.

Opening FG-gebouw Huntsman
Opening FG-gebouw Huntsman - chocoladesleutel

Op 12 januari is het FG-gebouw officieel in gebruik genomen

Snel na oplevering kon getest worden of het nieuwe gebouw en de omliggende lay-out ook functioneren in de praktijk. Die praktijktest was een grote turnaround begin dit jaar. Daaruit bleek dat alle aannames ook in de praktijk uitpakten zoals voorzien. Ook met het oog op volgend jaar is dat een positieve uitkomst, want voor 2024 staan maar liefst vier grote turnarounds gepland. Het FG-gebouw is voorbereid op een zeer intensief gebruik van de locatie.