De vijf ingrediënten voor succesvolle flexibele schoonmaak

Covid-19 heeft de behoefte aan flexibiliteit van schoonmaak enorm vergroot, ook voor de toekomst. Gom was de afgelopen periode intensief in gesprek met de markt om door te vragen op deze behoeften. Geoffrey Nouws, branchemanager bij Gom, deelt de insights uit het klantonderzoek. Welke vijf ingrediënten maken flexibiliteit tot een succes?

Adaptieve schoonmaak heeft de toekomst, pro-activiteit is key. Ik verwacht dat in de toekomst ruim 70% van de schoonmaakcontracten flexibel wordt.

“Opdrachtgevers geven duidelijk aan dat de schoonmaakbehoefte anders wordt” aldus Nouws. ”Die veranderingen verschillen per sector. Door verminderde voorspelbaarheid vraagt dit om adaptief vermogen, meebewegen met de opdrachtgever. Vijf ingrediënten zijn - samen - onmisbaar voor goede flexibiliteit.”
 

1. Inspelen op de sectorspecifieke waardeketen

Flexibiliteit is geen doel op zich, het moet toegevoegde waarde opleveren voor de klant. Bijdragen aan zijn strategische doelstellingen. Kennis van de specifieke klantsector bij het schoonmaakbedrijf zien zij daarbij als belangrijk. Inspelen op ontwikkeling van veranderende huisvestingsconcepten vraagt écht om sectorkennis en maatwerk. Nouws: “bijvoorbeeld flexibiliteit waardoor bedden eerder beschikbaar zijn in de zorg, of locatieflexibiliteit door ook bij thuiswerkers schoon te maken, zoals Facilicom@home dit doet.”
 

2. Pro-activiteit is key, data ondersteunt

Opdrachtgevers benadrukken dat pro-activiteit belangrijk is: vooruitdenken en adviseren over de schoonmaakinzet. Nouws: “De nadruk moet niet alleen op reactief gebruik van sensoring liggen. Data kan wel helpen om schoonmaakbehoeften te voorspellen, patronen te zien. Klanten beschikken vaak al over veel data. Het is zaak om deze te combineren tot informatie, op situaties in te spelen én deze te voorspellen."

Geoffrey Nouws, branchemanager

Geoffrey Nouws, branchemanager

3. Multi inzetbaarheid en regionale flexpools: continuïteit en flexibiliteit op dagbasis

Flexibiliteit gaat verder dan op- en afschalen: bredere inzetbaarheid biedt óók flexibiliteit. Nouws: “Het overnemen van niet medische taken van zorgpersoneel of bredere ondersteuning in theaters bijvoorbeeld. Die zelfde trend zie je ook in andere sectoren, al verschilt de invulling wel.” Breed opgeleide vaste medewerkers en flexpools met getrainde medewerkers zijn nodig voor de gevraagde flexibiliteit gedurende de dag. Korte lijnen, snel schakelen.
 

4. Aandacht voor het belang van beleving van schoon

Vaak ligt de nadruk van flexibiliteit op efficiency, resultaatgerichter schoonmaken. Maar flexibiliteit gaat steeds meer over de totale schoonbeleving van de gebruiker. Veel gebouwen krijgen meer de functie van ontmoetings- of inspiratieplek. Dat vraagt om een schoonbeleving die dit ondersteunt. Zichtbare schoonmaak, verder opschuivend naar een brede service-gedachte. Vanuit de Hospitality sector al bekend, dat zal ook in andere sectoren voordelen bieden.
 

5. Inzicht & transparantie

Flexibiliteit vraagt ook om continu inzicht in gemaakte afspraken, de daadwerkelijke uitvoering en impact op de kosten. Nouws: “Die voorwaarde zagen we al langer, we zijn dan ook onze IT platforms aan het optimaliseren. Zo krijgen klanten continu inzicht in activiteiten en kosten.”

Weten hoe flexibel we bij jou kunnen zijn?