Conclusies online kennissessie Gom Offices: nu meer hygiëne, straks minder kantoorruimte?

Met de juiste maatregelen moet het ook in een anderhalvemetermaatschappij mogelijk zijn een kantoorgebouw hygiënisch schoon te maken. Veel hangt echter ook af van het gedrag van de gebruikers. Dat waren belangrijke conclusies van een - online uiteraard - kennissessie die Gom Offices op 29 april hield. De negen deelnemers kwamen echter ook tot andere toekomstbespiegelingen. Want: hebben we straks nog wel zoveel kantoorruimte nodig als we nu hebben? Hoe een microscopisch klein virus de traditionele kantoorcultuur weleens voorgoed kan veranderen.

De kenniskringen van Gom zijn een succesvol instrument om klanten van één sector met elkaar in contact te brengen. De meest recente voor Gom Offices stond in het teken van het coronavirus. Het waarborgen van de hygiëne op kantoor riep vragen op: hoe vaak moet je een deurknop of koffieautomaat eigenlijk schoonmaken? En een scherm tussen werkplekken, is dat wel effectief of creëren we daarmee schijnveiligheid? Op veel van die vragen heeft Gom Offices al ingespeeld. Taakkaarten voor schoonmaakmedewerkers zijn aangevuld en verscherpt. Vooral handcontactpunten krijgen in de schoonmaak extra aandacht.

Gedragsverandering

Goed schoonmaken kan dus bijdragen aan minder besmettingsgevaar, maar dat is niet alleen aan de schoonmaker. De (virtueel) aanwezigen waren het erover eens dat het risico niet los te zien valt van het gedrag van gebouwgebruikers. Een structurele verandering is daarvoor vereist, in ieder geval zolang een vaccin op zich laat wachten. Mensen hun gedrag laten aanpassen is niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk. Tijdens de sessie werden voorbeelden genoemd: mensen via symbolen, signing, kleuren en posters continu alert maken op hun gedrag.

Anderhalvemetercoach

Kantoormedewerkers zelf laten meedenken over maatregelen is een effectieve methode om hun betrokkenheid te verhogen. Het is dan hun eigen verantwoordelijkheid om zich wel of niet aan regels te houden. Die oplossing wordt hoger ingeschat dan de inzet van een anderhalvemetercoach. ‘Attenderen op juist gedrag kan goed zijn, maar handhaven werkt mogelijk averechts’ was een opmerking die de stemming goed weergaf.

Hoe groot moet een kantoor zijn?

De coronacrisis werpt ook een ander licht op het kantoorgebruik. Thuiswerken blijkt ineens toch niet het probleem te zijn dat veel werkgevers erin zagen. Video conferencing is een mogelijkheid om minder (file)tijd kwijt te zijn aan vergaderen. Dat wierp de vraag op: hoe groot moet het kantoorpand van de toekomst eigenlijk zijn? Dat kan leiden tot het sluiten van kantoorlocaties. Of in ieder geval lagere energiekosten door afdelingen met een kleine bezetting te sluiten. En ja, ook dat vraagt een cultuurverandering constateerden de deelnemers. Maar het saamhorigheidsgevoel dat is ontstaan, kan de sense of urgency om de traditionele kantoormaatschappij te doorbreken weleens versnellen.

Anders schoonmaken

Ook voor Gom Offices heeft die verandering gevolgen: schoonmakers zijn langer in een pand aanwezig in verschillende ploegen, contactoppervlakken gaan vaker worden gereinigd. Tot meer kosten hoeft die verandering niet te leiden. Nu al ziet Gom dat opdrachtgevers in kantoren liever contactpunten vaker laten reinigen dan de glazen pui. En nog een constatering die in het voordeel pleit van dagschoonmaak: een schoonmaker die zichtbaar is vergroot het gevoel van veiligheid.

Al met al een bijzondere sessie. Bijzonder door de virtuele uitvoering, bijzonder door het onderwerp en bijzonder door de verstrekkende gevolgen die de anderhalvemetermaatschappij op de kantoorcultuur kan hebben. Wordt vervolgd, ongetwijfeld!