CO2-Prestatieladder bij de Provincie Overijssel

Juliette Sprangers, werkzaam voor Facilicom Solutions, adviseert de Provincie Overijssel in de rol als senior projectmanager huisvesting over hoe de Provincie een toekomstbestendige leefomgeving kan creëren. Hierbij is de verduurzaming van de vastgoedportefeuille onderdeel van deze opdracht van Juliette. Door haar eerdere ervaringen bij verschillende organisaties kan Juliette de Provincie Overijssel helpen met het behalen van haar duurzaamheidsambities.

De CO2-Prestatieladder

Investeringen in het vastgoed zijn onoverkomelijk om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te behalen. “Echter dient er naast vastgoed ook gefocust te worden op andere energiestromen zoals brandstofverbruik voor vervoer en bijvoorbeeld het gedrag van de medewerkers”, geeft Juliette aan. Om de CO2-uitstoot als gevolg van de activiteiten van de Provincie Overijssel middels een vaste methodiek te monitoren stelde Juliette voor om de CO2-Prestatieladder als CO2-managementsysteem te implementeren. Door actief te investeren in haar eigen kennisontwikkeling was Juliette op de hoogte van de voordelen van deze certificering. Naast het feit dat de CO2-Prestatieladder concrete invulling geeft aan het behalen van doelstellingen en de Provincie op deze manier kan voldoen aan de landelijke doelstellingen, is de voorbeeldfunctie van Provincie een belangrijke factor. Een belangrijke reden voor de CO2-Prestatieladder is ook het feit dat de CO2-Prestatieladder effectief is. Bedrijven, die gecertificeerd zijn, reduceren twee keer zoveel CO2. Dat de Provincie Overijssel met certificering ook aan haar EED verplichting voldoet is mooi meegenomen. “Tenslotte is een belangrijke reden voor mij om de CO2-Prestatieladder te omarmen, dat je als organisatie door de CO2-Prestatieladder wordt gestimuleerd om een gedragsverandering bij je medewerkers te bewerkstelligen. Ik geloof er namelijk heilig in dat de verduurzaming niet stopt bij het verduurzamen van het vastgoed of het elektrificeren van het wagenpark, maar dat de medewerkers met hun gedrag een niet te onderschatten impact (kunnen) hebben.”

Juliette Sprangers aan een bureau in een openbare ruimte terwijl zie schrijft in een notebook.

Ondersteuning van experts is essentieel

Tussen de kick-off en de daadwerkelijke certificering van de Provincie Overijssel op de CO2-Prestatieladder zat welgeteld 6 maanden. Tijdens dit traject was het voor Juliette van grote waarde dat zij werd bijgestaan door een extern bureau, in haar geval de Duurzame adviseurs. Tegenwoordig biedt Facilicom Energiemanagement ook deze dienst aan. Volgens Juliette is deze begeleiding van onschatbare waarde. “Het is onmogelijk voor een leek om alle verschillende regels van de CO2-Prestatieladder te kennen. Dit blijkt al direct bij het bepalen van de boundary. Wanneer deze niet correct was bepaald, waren wij geheid data vergeten te verzamelen en was onze CO2-footprint beslist afgekeurd. Met het projectteam samen hebben wij veel tijd gestoken in het verzamelen van de juist data, waarna wij deze data samen met de Duurzame adviseurs middels een brainstormsessie hebben vertaald naar meetbare verduurzamingstappen. Naast een succesvolle certificering vergaarde de Provincie Overijssel dus ook inzicht in welke energiestromen het grootste reductiepotentieel hadden.”

Na de succesvolle certificering

Dit inzicht is voor elke organisatie essentieel om succesvol CO2 te reduceren, omdat het anders moeilijker is om gericht verduurzamingsmaatregelen te implementeren. “Daarnaast is het belangrijk om als organisatie te realiseren dat een CO2-Prestatieladder certificering niet het doel is. De CO2-Prestatieladder is het middel om duurzaamheidsdoelstelling te concretiseren en ambitie om te zetten in resultaat.” De succesvolle certificering is namelijk ook pas het begin. De daadwerkelijke inspanning om CO2 te reduceren start pas op het moment van de succesvolle certificering. “Ik ben dan ook blij om te zien dat de medewerkers van de Provincie Overijssel vooral geïnspireerd waren om volgende stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Door je te laten ontzorgen door experts zoals Facilicom Energiemanagement en de Duurzame Adviseurs is het voor elke organisatie mogelijk om een de CO2-Prestatieladder niveau 3 certificering te behalen en effectief CO2 te reduceren,” aldus Juliette Sprangers.