Blog | Op weg naar het Parijse Klimaatakkoord

 

Als partner van FMN leverde Facilicom een actieve bijdrage aan FMN Connect XL, een event over de rol van de facility manager in de klimaatopgave. Jeroen Poelhekken van Facilicom Solutions deelt de inzichten uit een dag vol presentaties, discussies en workshops.

"Het thema duurzaamheid heeft altijd op de agenda gestaan van facility management. Met zaken zoals afvalscheiding houden facility managers zich doorgaans al jarenlang bezig. Maar klimaatdoelstellingen worden nu steeds belangrijker: er komt meer focus op te liggen en er ontstaan steeds meer mogelijkheden om er als facility manager invulling aan te geven", zegt Jeroen Poelhekken, innovation manager bij Facilicom Solutions.

Poelhekken verzorgde samen met Tim Platteel en Nicolien Bil van Facilicom Solutions een workshop tijdens FMN Connext XL op 23 mei. De voorjaarsconferentie van FMN stond in het teken van de doelstellingen uit het Parijse klimaatakkoord. Welke rol kunnen facility managers spelen in de duurzame prestaties van organisaties? Hoe kunnen zij het draagvlak voor verduurzaming versterken en de optimale impact creëren? Deskundigen zoals Reinier van den Berg en Andy van den Dobbelsteen wisselden met de aanwezigen van gedachten over de klimaatopgave. In presentaties, debatten, workshops en pitches kwamen de urgentie en potentie van 'people, planet, profit' aan bod.

Duurzaam denken en doen

In een workshop over het thema duurzaam denken en doen agendeerde Facilicom Solutions het praktische handelingsperspectief voor facility managers die de klimaatambities van hun organisatie verder willen brengen. Poelhekken: "Het valt ons op dat er veel wordt gepraat en nagedacht over duurzaamheid. Dat is ook goed om de urgentie van de klimaatproblematiek over het voetlicht te brengen en mensen mee te krijgen in de verduurzamingsstrategie. Maar het risico bestaat dat we blijven hangen in het denken en daardoor vergeten om ook in de doestand te komen."

De stelling van Poelhekken en Platteel was dat het tijd is om in actie te komen. "Je kunt heel lang nadenken, debatteren en voors en tegens tegen elkaar afwegen. Maar het gaat er uiteindelijk om dat er dingen in beweging komen", licht Poelhekken toe. "Duurzaamheid is een einddoel, de reis ernaar toe is lang en de eerste stappen zijn al een goed begin. Het heeft in onze visie geen zin om te wachten totdat elke stap van tevoren al helemaal duidelijk is voordat je aan de slag gaat met bijvoorbeeld een circulaire of klimaatneutrale bedrijfsvoering."

Van klein naar groot

Vanuit de missie om een inspirerende leefomgeving te creëren voor iedereen laat Facilicom Solutions zien dat elke stap een verschil kan maken. "Wij zijn geen duurzaamheidsgoeroes en verkondigen geen absolute waarheden. Maar we zijn wel volop aan de slag om te innoveren met oog voor mens en milieu en om onze duurzaamheidsdoelstellingen stap voor stap te realiseren." Facilicom wil in 2030 energieneutraal zijn en helpt opdrachtgevers en leveranciers om bijvoorbeeld energie te besparen, afval te verminderen en circulaire principes toe te passen.

De verduurzaming van de eigen gebouwen en bedrijfsprocessen én de ervaringen in de dienstverlening aan klanten hebben Facilicom Solutions ervan overtuigd dat kleine acties minstens zo belangrijk zijn als grootse ambities. "Natuurlijk denken onze experts mee over langetermijnplannen waarbij forse investeringen met meerjarige terugverdientijden komen kijken. Maar het begint allemaal bij de eerste praktische stappen. Wat is de duurzame ambitie, wat is de concrete doelstelling, wat wil je precies bereiken, waar kan je snel en veel impact maken, welk draagvlak is er en welk budget is er beschikbaar? Op basis van de antwoorden op deze vragen kunnen we vanuit onze expertise en ervaring - op het vlak van bijvoorbeeld catering, schoonmaak en energiemanagement - concrete en haalbare maatregelen voorstellen waarmee je morgen al het verschil kunt maken."

Poelhekken geeft als voorbeelden uit de praktijk het vervangen van plastic roerstaafjes door houten alternatieven en het recyclen van koffiebekers via de reguliere afvalverwerking in plaats van speciale afvalstromen (die nu eenmaal extra transportkilometers meebrengen). Met tools zoals de afvalscan van Gom, advies van Facilicom Solutions Energiemanagement en een initiatief zoals Duurzaam Doen kunnen organisaties op korte termijn al impact realiseren. "Met een slimme combinatie van verschillende laagdrempelige maatregelen komt de organisatie in beweging en krijg je mensen ook mee in de transitie. Een honderd procent vegetarische catering heeft een enorme positieve impact op het milieu, maar als daarvoor binnen de organisatie de drive en het draagvlak ontbreken dan is een minder verregaand plan uiteindelijk veel effectiever."

Glasheldere ambities

Een dag zoals FMN Connect XL onderschrijft volgens Poelhekken de pragmatische visie die Facilicom uitdraagt. "Het begint ermee om mensen aan te moedigen om dagelijkse dingen gewoon een beetje anders te doen. Als je bewust bezig bent met het verminderen van plastic op kantoor, gerecycled wc-papier introduceert, kiest voor ecologische schoonmaakmiddelen, of vegetarische producten in het bedrijfsrestaurant extra promoot dan heb je al positieve impact. Het hoeft niet altijd meer, groter of helemaal anders. Na de eerste stap maken mensen vervolgens ook de tweede en derde stap."

Een van de grote actuele opgaven voor het facility management is volgens Poelhekken om de duurzame ambities glashelder te krijgen. "Het is heel makkelijk om te roepen dat je klimaatneutraal wilt worden. Maar wat wil je dan precies bereiken en hoeveel ben je bereid hiervoor te investeren? Gaat het alleen om CO2-neutraliteit van de gebouwen, of om de totale dienstverlening? Hoe ga je om met de mobiliteit van medewerkers? Ben je intrinsiek gemotiveerd, of zijn er andere prikkels om te investeren in verduurzaming?" Het zijn vragen waarover facility managers actief kunnen meedenken en zelfs het voortouw in kunnen nemen.