Artikel Facilicom FD analyse klimaatakkoord

In 2019 hebben 164 Nederlandse organisaties, waaronder ook de industrie, met ondersteuning van Facilicom Energiemanagement de erkende maatregelen gerapporteerd om te voldoen aan de wettelijke informatieplicht.

Veel Nederlandse organisaties hebben in 2019 te maken gehad met wettelijke verplichtingen om energiebesparende maatregelen te nemen. Organisaties die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas gebruiken, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Daarnaast zijn deze ondernemingen verplicht om de gekozen maatregelen te melden bij het eLoket van RVO. Voor organisaties met meer dan 250 fte of meer dan 50 miljoen euro omzet stond de deadline voor deze zogenoemde informatieplicht op 5 december 2019. Andere organisaties moesten vóór 1 juli rapporteren.

"De nieuwe wettelijke vereisten hebben de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland in een stroomversnelling gebracht", signaleert Monica Gaastra, Energietransitie Consultant van Facilicom Energiemanagement. De verplichting om erkende maatregelen te nemen voor energiebesparing komt voort uit het Klimaatakkoord en de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), die tot doel heeft om bedrijven en instellingen bewuster te maken van hun CO2 -uitstoot en de mogelijkheden voor energiebesparing en verduurzaming.

 

"De verplichte EED energie-audit en -rapportage gelden al enkele jaren, maar er is tot nu toe nauwelijks op gecontroleerd. Vanwege de deadlines in juli en december zijn veel organisaties er afgelopen jaar versneld mee aan de slag gegaan."Gaastra merkt dat steeds meer organisaties in Nederland zich bewust zijn van de mogelijkheden voor energiebesparing en verduurzaming. "Sommige organisaties focussen op de naleving van de wettelijke verplichtingen en willen daarom primair worden ontzorgd om bijvoorbeeld de juiste energiebesparende maatregelen te bepalen. Daarnaast zijn er ondernemers die voorop willen lopen, en duurzaamheid ook tot een onderdeel van hun merk en imago maken. Het goede aan regelingen zoals de informatieplicht is dat nu voor heel Nederland duidelijker is welke maatregelen er worden genomen: De mogelijkheden van energiebesparing en verduurzaming worden duidelijker we krijgen daardoor een actueel beeld van de fase waarin de energietransitie zich nu bevindt en welke stappen er nog gezet dienen te worden.