Ambitieus Gom zet in 2019 versneld in op eigen ‘Groene Ambitie’

Het veelbesproken klimaatakkoord heeft Nederland nog eens met de neus op de feiten gedrukt: het is menens met duurzaamheid en daarmee met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de schoonmaaksector ontkomt niet aan grote veranderingen in de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd gaan er stemmen op dat het denken over duurzamer ondernemen in de sector stagneert. Ondernemers die enthousiast zijn begonnen aan het vergroenen van de dienstverlening, missen kennis over het complexe onderwerp en lopen vast. Het is iets waarin Ad van Poppel, directeur Kwaliteit bij Gom, zich niet herkent. ‘We zijn in 2019 meer van plan dan ooit.’

Van de hoeveelheid plastic zakken tot en met elektrisch vervoer, van invloed op de bedrijfsvoering bij toeleveranciers tot en met materiaalwagens van hergebruikt plastic: zichtbaar en vaak onzichtbaar zet Gom actief stappen op de milieuaspecten binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ad van Poppel kost het dan ook weinig moeite om concrete resultaten te benoemen. Zo reduceerde Gom de laatste jaren de CO2-footprint met ruim 10%. Het verbruik met plastic liep met 22% terug, reinigingsmiddelen zijn 13% minder gebruikt. Het zijn resultaten die passen in de strategie die het bedrijf voert om de milieu-impact verder te beperken: de Groene Ambitie.

Refurbished apparatuur

Daarvoor ligt in 2019 en verder het accent op uiteenlopende maatregelen. Ad van Poppel: ‘Om de CO2-footprint omlaag te krijgen, zullen we naar minder materiaal toe moeten. Dat hoeft niet altijd via heel ingrijpende maatregelen. Zo hebben we vorig jaar voor een nieuw groot schoonmaakcontract gebruikte machines gekozen. Gebruikelijk is dat je alles nieuw koopt, wij hebben refurbished apparatuur ingezet. Want als alleen een accu hoeft te worden vervangen, moet je een machine dan wel in vijf jaar willen afschrijven? Dat past in onze strategie van reduce, repair, refurbish en recycle die we hanteren. Met Tennant, een van onze leveranciers, zijn we ver met elektrolyse: een technologie die water, elektriciteit en een beetje zout omzet in effectieve oplossingen voor reiniging en desinfectie. Dan zou je zonder chemie kunnen. Zover zijn we nog niet, we moeten ook ergonomische en arbotechnische zaken erbij betrekken, maar het kan wel een doorbraak betekenen.’

Afvalscan

Ook in schoonmaakprotocollen zit winst, betoogt Ad. ‘Neem bijvoorbeeld vloeronderhoud. Dat is nu nog een heel conservatief iets: elk jaar strippen en conserveren. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Zijn er geen andere opties?’ Afvalmanagement is een ander speerpunt voor jaar 2019. Daarvoor komt Gom met een afvalscan voor opdrachtgevers. Die brengt de afvalstromen in kaart en analyseert deze op milieutechnische en kostenaspecten. ‘Nu betalen opdrachtgevers nog voor het ophalen van afval. Als afval in de nabije toekomst hergebruikt kan worden als grondstof voor een ander product, is het ineens geld waard. Dat betekent dat je goed moet weten wát je precies weggooit.’

CO2-neutraal in 2030

De horizon voor de verschillende milieumaatregelen ligt ver weg: in 2030, het jaar waarin moederorganisatie Facilicom Group geheel CO2-neutraal wil opereren. Dat vraagt een vergaande aanpak: ‘De focus van de markt ligt nu vooral op maatregelen nemen die vallen onder de zogenaamde scope 1 en 2 op emissiegebied. Dit is de uitstoot die wordt veroorzaakt voor eigen gebouwen en vervoer: elektriciteit en verwarming, het wagenpark en de brandstof. Relatief gezien zijn dat de makkelijkste maatregelen. Je hoeft alleen maar voor groene energie te zorgen en je koopt uitsluitend bedrijfsauto’s met de zuinigste labels. Maar scope 3 is eigenlijk veel belangrijker. Die scope staat voor de levenscyclus van alle materialen en middelen die aan het schoonmaakproces te pas komen. Producten van derden dus, waar wij ook iets van moeten gaan vinden. Met welke CO2-uitstoot worden die geproduceerd? Hoeveel CO2 is ervoor nodig om ze bij ons te krijgen? En om ze weer af te voeren? Ook op die scope gaan we ons beleid intensiveren.’

Duurzaamheid als inspiratiebron

Veel ondernemers lopen vast in de wirwar aan maatregelen die er zijn in het mvo-oerwoud. Dat het niet eenvoudig is om daarin een weg te vinden ontkent Van Poppel niet. Als onderdeel van Facilicom Group heeft Gom meer knowhow en slagkracht achter de hand om het verschil te maken. Zoals hijzelf zich ook als directeur Kwaliteit intensief met duurzaamheid kan bemoeien. ‘En afgezien daarvan: voor mij is dit ook een persoonlijke uitdaging. Natuurlijk is het iets wat we als schoonmaakbedrijf móeten doen. Maar het levert ook inspiratie op.’

een portretfoto van Ad van Poppel, directeur Kwaliteit van Gom

Ad van Poppel