31 maart - Verlenging overheidsmaatregelen

In de persconferentie van premier Rutte van dinsdagavond 31 maart is het besluit gepresenteerd om alle huidige maatregelen, met deadline van 6 april, te verlengen tot en met 28 april 2020.

Verlenging van de maatregelen betekent dat de scholen, horeca en restaurants tot de meivakantie gesloten blijven. De premier benadrukt hierbij vooral geen plannen te maken voor de meivakantie, maar vooral binnen te blijven. De verwachting is dat ook na 28 april niet direct alles weer open zal gaan. Ook moeten we rekening houden met een verdere verlenging van de maatregelen.

Ongewijzigd beleid

Zorg, veiligheid, schoonmaak én onderhoud zijn aangemerkt als kritische processen in Nederland. Bij een groot deel van onze opdrachtgevers gaat onze dienstverlening door. De verlenging van de overheidsmaatregelen geeft geen wijzigingen voor onze protocollen en werkwijze. Ook ons beleid richting onze medewerkers blijft ongewijzigd. Het beleid vanuit Facilicom Group is dat wij de adviezen van het RIVM volgen en de maatregelen van de overheid hanteren.

 

Voor onze beroepsgroepen gaat het er vooral om dat we extra aandacht houden op het afstand houden van elkaar. De minimaal 1,5 meter afstand is én blijft onverminderd belangrijk. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we met maximale aandacht voor onze eigen gezondheid én de uitbreiding van de maatregelen een goede balans vinden. We blijven benadrukken hoe belangrijk de preventieve maatregelen zijn:

  • Houd 1,5 meter afstand, ook op je werk!
  • Geen handen schudden.
  • Was je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
Een blauwe afbeelding waarin lichtbaluwe virusdeeltjes te zien zijn met in het midden de titel Coronavirus.

Dankbaar en trots

We kunnen het niet genoeg benoemen, maar wat zijn wij dankbaar voor de inzet van onze medewerkers en vooral ook trots op onze collega’s die dag in dag uit onze dienstverlening blijven uitvoeren.

 

We besteden de komende periode veel aandacht aan de gevolgen van deze crisis. Er is aandacht voor aangepaste manieren van werken, zoals veel thuis of anders werken door de maatregelen. Maar ook de hulp aan collega’s bij de psychische belasting van deze crisis is punt van aandacht.

Continuïteit

We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en maken steeds een passende doorvertaling vanuit het overheidsbeleid. Doorlopend brengen we de impact van de overheidsmaatregelen in kaart en nemen we maatregelen. We doen er alles aan om onze dienstverlening maximaal op peil te houden. Mocht het coronavirus impact hebben op onze dienstverlening, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd door uw contactpersoon.