13 maart - Maatregelen coronavirus bij Facilicom Group

Facilicom Group, en daarbij ook Gom, volgt nauwlettend de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Onze specialisten volgen dagelijks actief de ontwikkelingen en communicatie van het RIVM en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Belangrijk is dat wij geen eigen aanvullend beleid ontwikkelen, maar het RIVM volgen bij het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.

In de persconferentie van premier Rutte van donderdag 12 maart, zijn aangescherpte en aanvullende maatregelen gepresenteerd door het kabinet en het RIVM. De aangescherpte maatregelen die gelden voor Noord-Brabant worden uitgebreid naar het hele land. De maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.

Facilicom Group volgt actief het advies van de overheid en roept zijn medewerkers op om deze adviezen op te volgen. Hygiënemaatregelen en aanvullende maatregelen worden op brede schaal gedeeld onder onze medewerkers. Via intranet, medewerkersportalen en mail wordt centraal, actuele informatie gedeeld en verzameld rondom het virus. Medewerkers kunnen binnen hun bedrijfsonderdeel terecht voor vragen. Vanuit Facilicom Group zullen we maximaal kijken wat we kunnen doen voor het creëren van een veilige werkomgeving.

Een blauwe afbeelding waarin lichtbaluwe virusdeeltjes te zien zijn met in het midden de titel Coronavirus.

Kenniskring Facilicom Veilig

Binnen Facilicom Group kennen wij de ‘Kenniskring Facilicom Veilig’. De leden van deze kring bestaan uit vertegenwoordigers van alle bedrijven binnen Facilicom Group met expertise op veiligheid en/of kwaliteit.Als er zich een besmetting voordoet op één van onze klantlocaties of als één van onze medewerkers in quarantaine moet, dan is het protocol van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst leidend. Het gehele proces wordt gemonitord vanuit de Kenniskring Facilicom Veilig in samenwerking met het Expertisecentrum Preventie en Verzuim van Facilicom Group.Er is een calamiteitenplan dat door Facilicom Group en zijn divisies wordt gevolgd. Het plan wordt beheerd door de Kenniskring Facilicom Veilig en continu aangescherpt op basis van steeds veranderende inzichten.

Continuïteit

We kunnen niet voorkomen dat het coronavirus zich in de organisatie kan verspreiden. Natuurlijk willen we de kans dat dit gebeurt zo veel mogelijk beperken. We doen er alles aan om onze dienstverlening maximaal op peil te houden. Mocht het coronavirus impact hebben op onze dienstverlening, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd door uw contactpersoon.De situatie heeft impact op iedereen. We vragen grote flexibiliteit van onze medewerkers. We hopen op ieders begrip en medewerking om met elkaar deze moeilijke tijd te doorstaan.