DMJOP

Maak van je meerjarenonderhoudsplan een duurzaam (D)MJOP

Staan er de komende jaren duurzame ingrepen op stapel voor je vastgoed? Energiebesparende maatregelen tegelijkertijd uitvoeren met gepland onderhoud kan grote financiële voordelen opleveren. Facilicom Solutions is specialist in het opstellen van duurzame meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP’s).

De meeste meerjarenonderhoudsplannen zijn gericht op het uitvoeren van het regulier onderhoud aan je gebouw of gebouwen of de vervanging van installaties. De focus op duurzaamheid ontbreekt. Ingrepen op het gebied van energiebesparing zijn echter in veel gevallen onontkoombaar. Als bedrijven veel elektriciteit (50.000 kWh of meer) of gas (25.000 m3 of meer) gebruiken, moeten ze ‘Erkende maatregelen’ nemen: maatregelen die de overheid heeft ontwikkeld om de footprint te verlagen. Het toepassen van een energiemanagementsysteem (EMS) geeft inzicht in welke maatregelen voor welke locatie vereist zijn.

Het EMS geeft twee type maatregelen aan:

  • maatregelen die op een bepaald moment binnen 5 jaar worden terugverdiend
  • maatregelen die op een natuurlijk onderhoudsmoment binnen 5 jaar worden terugverdiend

Facilicom Solutions is in staat om die duurzaamheidsmaatregelen te integreren in je bestaande MJOP. Daardoor heb je inzicht in de investeringen én kun je onderhoud en duurzame investeringen laten samenvallen - met alle voordelen van dien.

DMJOP: Brons, Zilver, Goud of Platina

We gaan zelfs nog een stap verder. Met begeleiding van Facilicom Solutions kun je ook je duurzaamheidsambities voor vastgoed in kaart brengen. Om het overzichtelijk te houden, delen we de CO2-reductie in op vier niveaus:

  • Brons (basis, EMS)
  • Zilver, Goud (CO2-neutraal)
  • Platina (gasloos)

Actuele berekeningen laten de bijbehorende kosten zien.

Aanpak

Facilicom Solutions bepaalt zo aan welke erkende maatregelen je wettelijk moet voldoen. Heb je al een meerjarenonderhoudsplan laten opstellen, dan combineren we duurzaamheidsingrepen in het plan met regulier onderhoud. Nog geen MJOP? Dan stellen we het plan from scratch op.

Specialisten in vastgoedonderhoud geven je een goed advies over de conditie van gebouw en gebouwgebonden installaties. Het resultaat is een duurzaam MJOP (DMJOP) waarmee je ook kunt aantonen dat je aan de erkende maatregelen hebt voldaan.