EED Energie-auditplicht

Samen werken we aan een duurzaam Nederland. De overheid heeft hiervoor verschillende maatregelen genomen en regels ingevoerd.  Zo hebben grote ondernemingen een EED-auditplicht. Dit is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energiegebruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

Elke auditplichtige organisatie dient te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als energie-experts hebben wij een antwoord op al je vragen, helpen we je om volledig compliant te zijn en ondersteunen we je met diverse producten en diensten om energie te besparen en je klimaatdoelen te halen. 

Welke organisaties zijn auditplichtig?

De verplichte EED Energie-audit geldt niet voor elke organisatie. Alleen grotere organisaties zijn verplicht de audit te laten uitvoeren. Je bent auditplichtig als je onderneming (of instelling met een economische activiteit) voldoet aan een van de volgende criteria:

 • De personeelsomvang van je organisatie is 250 fte of meer,

  OF
 • Je jaaromzet is hoger dan € 50 miljoen, 

  EN
 • Je jaarlijkse balanstotaal is hoger dan € 43 miljoen.

Hulp nodig bij het voldoen aan de EED autditplicht? Wij kunnen helpen.   Neem contact met ons op

Wat is Energie-audit (EED) precies?

De EED Energie-audit is een verplichting op basis van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (Energy Efficiency Directive in het Engels = EED). Organisaties die auditplichtig zijn, moeten elke 4 jaar een energie-audit laten uitvoeren. Het doel van de EED is inzicht geven in het energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. Er worden gegevens verzameld over de actuele CO₂-uitstoot van je gebouwen en de mobiliteit in je organisatie. De EED biedt een gedetailleerd overzicht van alle bestaande CO₂-uitstoot en de (kosteneffectieve) maatregelen die genomen kunnen worden.

Facilicom Energiemanagement - EED Auditplicht

Onze Energiescan geeft inzicht

Met onze ondersteuning kun je snel en op de juiste manier een EED audit laten uitvoeren en aan je verplichting voldoen. Onze Energiescan kan daarbij helpen. Tijdens deze scan voeren we een steekproef uit op 3 middelgrote en 3 kleinere locaties. De grote locaties bezoeken we te allen tijde. Zo inventariseren wij welke maatregelen je kunt toepassen voor je gebouwen en wat de kosten en baten zijn. Een praktische tool die alle benodigde informatie overzichtelijk in kaart brengt en laat zien wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen. De Energiescan is onderdeel van onze EED-dienstverlening, maar is ook verkrijgbaar als los instrument.

Facilicom Energiemanagement werkt met een 4-stappenplan, waarmee je snel en voor de deadline aan de EED-auditplicht voldoet.

 1. Plan van aanpak inclusief benodigde informatie EED
 2. Inventarisatie en onderzoek op locatie
 3. Analyse van de bestaande informatie en de energetische staat van je gebouwen
 4. Energie-audit-rapport en indiening bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Mensgericht
 • Betrouwbaar
 • Innovatief

Snel en op de juiste manier EED Energie-audit uitvoeren? Wij helpen jou. Neem contact met ons