Grip op je energie-administratie

De verwerking van energiegerelateerde facturen is een belangrijk onderdeel van je crediteurenadministratie. Wil je meer grip op de facturen van je energieleverancier(s) en netbeheerder(s), controle op je maximale vermogensbehoefte en ontzorging van de gegevensverwerking? Lees verder: wij hebben hiervoor de oplossing.

Met onze dienstverlening automatiseer je de factuurverwerking en -controle. Daarnaast zien wij toe op verwerking van de mutaties en verzorgen we de administratieve activiteiten die hiermee verband houden. Wij vergaren ook de verbruiksgegevens van je slimme meters en vergelijken deze met de factuurgegevens. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat je factuurcontrole optimaal is ingericht en ontzorgen we je maximaal.

Medewerker achter computer bezig met energieadministratie in kader energieprestatie

Hoe ontzorgen we je energie-administratie?

Wij nemen de ontvangst van de facturen van je energieleverancier, netbeheerder en meetbedrijf van je over. De facturen komen bij ons binnen in een mailbox die we voor jouw bedrijf hebben aangemaakt. Als er naast de PDF-factuur ook een UBL-factuur (met XML-bestandsextensie) is aangeleverd, wordt de factuur de volgende dag automatisch ingelezen in ons systeem en gelijk gecontroleerd. Ontbreekt de UBL-factuur dan wordt de factuur klaargezet voor handmatige invoer. In alle gevallen ontvang je de factuur binnen drie werkdagen, zodat je het factuurbedrag kunt overmaken.

Meer weren over factuurcontrole en/of andere energieoplossingen?

NEEM CONTACT MET ONS OP   

Te veel betaald? Wij regelen de creditnota

Ons systeem voorziet in geautomatiseerde vergelijking van de verbruiksgegevens op de factuur met de gegevens van de slimme meter. Daarnaast controleren we je gecontracteerd vermogen om je tijdig te attenderen op mogelijke overschrijding van je piekbelasting. Dat is vooral in deze tijd van belang, nu er vaker sprake is van netcongestie. Als interne aanpassingen niet helpen, dan helpen wij je bij de aanvraag voor een verhoging van het gecontracteerd vermogen. Tijdige aanvraag is essentieel door lange wachttijden bij de netbeheerders. Matchen de factuurgegevens niet met de meetdata en wordt er te veel in rekening gebracht, dan zorgen wij ervoor dat de leverancier een creditnota stuurt.

Mutatiebeheer en contact met leveranciers

Wij verzorgen de registratie van de energiecontracten en de leveringstarieven. Tot onze dienstverlening behoort ook het doorgeven van de af- en aanmeldingen van oude en nieuwe locaties bij leveranciers, netbeheerders en meetbedrijven. Daarnaast zorgen wij voor de verwerking van andere veranderingen zoals adreswijzigingen en tenaamstelling.

Inzicht gevende rapportages in het kader van energieprestatie die worden getoond op beeldscherm

Inzichtgevende rapportages

Naast het wegnemen van de administratieve lasten van je energielevering bieden wij ook extra services, in de vorm van inzichtgevende informatievoorziening. Dit doen wij door middel van de volgende rapportages:

  • Jaarlijkse opstellen van het energiebudget
  • Vergelijking budgettering en realisatie in maand- of kwartaalrapportages
  • Inzicht geven in CO2-uitstoot.

De gegevens die wij voor je bedrijf registreren kun je inzien via onze energiemonitor Bespaar.nu. Na inloggen kun je deze gegevens te allen tijde bekijken.

Aanspreekpunt voor al je energiemanagement-vragen

Voor een optimale dienstverlening willen we graag op de hoogte blijven van je mutaties en de voortgang die je maakt met betrekking tot de energietransitie. Daarom stellen we het op prijs om minimaal een keer per kwartaal het budget, verbruik en mutaties met je door te nemen. In dit kader willen we je ook meegeven dat je een beroep op ons kunt doen als deskundige gesprekspartner. Wij beschikken over kennis van de wet- en regelgeving, energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS), en energiebesparende maatregelen. We zijn een aanspreekpunt voor al je energiemanagement-vragen en kunnen je aanvullend adviseren en ondersteunen.

Meer weten? Onze experts staan voor je klaar

Benieuwd naar onze antwoorden op je energievragen en -wensen?
Vul dan ons formulier in, dan zullen we je snel bellen om de mogelijkheden met je te bespreken.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088 - 2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel