Grip op je gebruik met energiemonitoring

Verbruiksgegevens krijgen pas toegevoegde waarde als je ze analyseert. En je benut ze nog beter, als je ze gebruikt om verschillende scenario’s op te stellen en naast elkaar legt. Zo kun je verschillende meetmomenten vergelijken om het effect van energiebesparende maatregelen te volgen.

Een voorbeeld ter illustratie. Je wilt weten wat het energieverbruik is in het weekend en specifiek op zondagen. Hoe verhouden die cijfers zich ten opzichte van werkdagen? Ook krijg je antwoord op andere vragen, zoals: hoe presteert mijn gebouw als je de verschillende seizoenen van het jaar met elkaar vergelijkt? Met onze energiemonitoring kun je diverse en diepgaande analyses maken. Je kunt de meetdata heel gedetailleerd bekijken met hulp van de uitgebreide functionaliteiten en inzoomen voor verdieping.

Meer weten over onze energiemonitoring en andere energie-oplossingen?    NEEM CONTACT MET ONS OP

Zicht op energieverspilling

Onze energiemonitoring is gericht op vermindering van je CO2-uitstoot, kostenreductie en realisatie van je duurzaamheidsdoelstellingen. Goed inzicht krijgen in je verbruik, is de eerste stap voor verduurzaming. Hiervoor stellen we je verschillende analyses ter beschikking waarmee energieverspilling zichtbaar wordt. Denk aan: verbruiksanalyses, benchmarkanalyses op basis van normen, analysevergelijkingen binnen je vastgoedportefeuille, weekend- en feestdagenanalyse en graaddagenanalyses van verwarming en koeling.

Analytics-dataplatform

Hoe kan Facilicom Energiemanagement je helpen om je verbruiksgegevens maximaal te benutten?

We hebben daarvoor een analytics-dataplatform ontwikkeld. Dat registreert de verbruiksdata van elektriciteit, gas, warmte en water. De data worden vastgelegd door slimme meters uit te lezen of met hulp van een gebouwbeheersysteem (GBS). Als jouw gebouw nog niet beschikt over een slimme meter, begeleiden wij je om het vastgoed te ‘verslimmen’. Ook kunnen wij tussenbemetering uitlezen en integreren in het analytics-platform. Voor verbruiksanalyses combineren we deze data met andere relevante gegevens, zoals meetdata van het KNMI, stooklijnen, CV- en thermostaatmeetpunten.

Analyse op kwartierwaarde-niveau

Wij brengen alle data samen in één overzicht, analyseren ze en vatten onze bevindingen samen in rapportages. Onze applicatie geeft je daarmee inzicht in het verbruik van je gehele vastgoedportefeuille. Met behulp van onze applicatie analyseren wij tot op kwartierwaarde-niveau de energieprestatie van je gebouwen. Gedetailleerde invoer van meetwaardes per kwartier is belangrijk, omdat dit waardevolle analyses oplevert. Zodat we goed onderbouwd kunnen adviseren welke energiebesparende maatregelen nodig zijn. In aanvulling daarop kun je met de applicatie de resultaten van de maatregelen monitoren, de financiële besparing aantoonbaar maken en toetsen aan je business case en je duurzame doelstellingen.

Met behulp van onze energiemonitor kunnen wij gericht je meetdata analyseren:

  • Verbruiksweergave van elektriciteit, gas en warmte
  • Verbruik- en factuurgegevens van energieleveranciers en netbeheerders
  • Meetdata vanuit GBS, zoals CV-water aanvoertemperatuur
  • EBS-rapportages per gebouw

Geïntegreerd EBS-systeem

Het Energieregistratie- en bewakingssysteem is een belangrijk onderdeel van onze energiemonitor. Ben je EBS-plichtig dan kun je met hulp van het geïntegreerde Energieregistratie- en bewakingssysteem voldoen aan je wettelijke verplichting.

Geavanceerde monitoring van je verbruik en diepgaande analyses.

Wij vertellen er graag meer over en bespreken de mogelijkheden met je.    NEEM CONTACT MET ONS OP

Nieuws, blogs en cases

Medewerker energiemanagement analyseert data op tablet staand naast veld met zonnepanelen
Energiemanagement Facility Management
Blog

De CO₂-prestatieladder: is dat wat voor ons?

Certificeren voor de CO2-Prestatieladder? Is dat in jouw organisatie een punt van aandacht? Hoe kijk jij er tegenaan? Heb je de voors en tegens al op een rij gezet en afgewogen?

Mannen nemen een quickscan af.
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

Quickscans zijn een effectieve opstap naar duurzaam vastgoedbeheer

Facilicom Solutions helpt: met twee quickscans die een eerste vertrekpunt zijn voor een duurzaam vastgoedbeheer.

energiemanagement
Energiemanagement Facility Management
Nieuws

Hoe overbrug je de kloof tussen denken en doen?

We moeten toegroeien naar een circulaire economie. De facilitaire dienstverleningssector biedt daarvoor mooie kansen. Maar hoe pak je dit succesvol op, op...