Bespaar op energiekosten met slimme energie-inkoop

Slim elektriciteit en gas inkopen loont altijd. Een uitgekiende inkoopstrategie, levert voor elk bedrijf en elke andere organisatie een forse besparing op. Zeker in tijden van hoge energieprijzen kan energiebesparing beduidend bijdragen aan een positief resultaat ‘onder de streep’.

Als energie-expert biedt Facilicom Energiemanagement je de beste deal met een inkoopvoorstel op maat. We gebruiken hiervoor onze inkoopsystematiek Energie Inkoop Monitor (EIM). De dienstverlening is volledig afgestemd op je organisatie en je wensen. Scherp inkopen staat voorop, maar andere bedrijfsdoelen en specifieke eisen nemen we mee in ons voorstel. Denk aan duurzaamheidsdoelstellingen en eventuele managementsystemen zoals de CO₂-Prestatieladder.

Benieuwd hoe wij een antwoord geven op al je energievragen en -wensen?

Neem contact met ons op   

De meest gunstige inkoopdeal in vier stappen

Met onze EIM-inkoopsystematiek bieden we je de meest gunstige inkoopdeal in de energiemarkt. We doen dit aan de hand van de volgende vier stappen:

Afstemming op moment energiegebruik

Voordat we aan de slag gaan om de beste voorwaarden voor jou te bedingen, moet eerst duidelijk zijn wat er ingekocht moet worden. Hiervoor hebben wij informatie nodig zoals een overzicht van de locaties, de aantallen en type aansluitingen en de verbruiksoverzichten. Naast het volume speelt ook het moment waarop je energie afneemt een heel belangrijke rol bij de berekening van de prijs. Als je veel energie gebruikt op tijden waarop er weinig vraag en veel aanbod is, dan profiteer je van een gunstiger tarief.

Welke contractvorm heeft je voorkeur?

Facilicom biedt je de mogelijkheid om gebruik te maken van ons collectieve energiecontract. Daarmee profiteert je van schaalvoordelen, maar ben je wel gebonden aan collectieve afspraken met betrekking tot contractduur, bandbreedtes en leverancierskeuze. Indien deze voorwaarden niet passend zijn, dan kun je een contract op maat afsluiten dat specifiek is afgestemd op jouw organisatie.

Inzicht in plannen en toekomstige ontwikkelingen

Voor het bepalen van de contractduur zijn de ontwikkelingen in de energiemarkt en je bedrijfsomstandigheden van belang. Inzicht in toekomstige ontwikkelingen in je vastgoedportefeuille en eventuele plannen voor opwekking en verduurzamingsmaatregelen, wegen we mee in ons voorstel.

Duurzaamheidsambities

Ook maatregelen zoals het gasloos maken van een gebouw of het plaatsen van zonnepanelen zijn invloed op het toekomstig gebruik en daarmee het afgegeven tarief. Je duurzaamheidsambities zijn ook bepalend voor de mate waarin groene energie moet worden ingekocht. Wij adviseren je over de impact van de gemaakte keuzes. Bijvoorbeeld met betrekking tot een CO2-prestatieladder certificaat, indien je daarover beschikt.

Keuze uit drie contractvormen

Grofweg onderscheiden wij drie contractvormen: Vast, variabel en Click. De marktomstandigheden spelen een belangrijke rol om te bepalen welke contractvorm het meest aantrekkelijk is voor je organisatie. Wij onderbouwen onze preferente keuze met een advies op maat.

Grootste invloed op energietarief

Niet de hoeveelheid energie, maar het moment van inkoop heeft de grootste invloed op het energietarief. Daarom analyseren wij continu de wereldwijde energiemarkt. Via ons Energie-inkoopcollectief heb je toegang tot de wereldwijde energiemarkt en kunnen wij op de juiste momenten energie inkopen voor je organisatie. De aanbiedingen die we hebben ontvangen, analyseren en beoordelen we. Op basis daarvan adviseren wij wat de beste keuze is voor jou.

Het energiecontract sluit je rechtstreeks af met de geselecteerde energieleverancier.

Advisering gedurende looptijd contract

Gedurende de uitvoering van het gesloten inkoopcontract volgt Facilicom de energiemarkt en informeren wij je over de meest relevante ontwikkelingen. Wij geven advies over een aanpassing van de strategie en het contract, als dat gunstig voor je is. Indien je kiest voor een variabel of click-contract, dan zorgt Facilicom ervoor dat er op de juiste tijd de juiste hoeveelheid energie wordt ingekocht tegen zo gunstig mogelijke condities gedurende de looptijd van het inkoopcontract.

Energiemanagers beoordelen de meetdata van de energiegegevens

Waar kopen wij energie in?

Afhankelijk van verschillende factoren bepaalt Facilicom Energiemanagement samen met jouw bedrijf de inkoopstrategie (veel of weinig risico, variabele of vaste tarieven, etcetera). We hebben daarvoor onze Energie Inkoop Monitor (EIM) ontwikkeld, zodat je verschillende inkoopstrategieën met elkaar kunt vergelijken. Voor de inkoop van energie zijn we actief op een spotmarkt (of dagmarkt) voor de variabele contractvorm. Op een forwardmarkt (of termijnmarkt) kopen we in voor de vaste contractvorm (future contracten). Toonaangevende handelsbeurzen voor elektriciteit en gas zijn: APX/EPEX, ICE ENDEX en LEBA/TTF.

Meer weten? Onze experts staan voor je klaar

Benieuwd wat wij met onze EIM-inkoopsystematiek voor je kunnen betekenen?  
Vul dan ons formulier in, dan zullen we je snel bellen om de mogelijkheden met je te bespreken.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088 - 2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel