Wel of geen EBS-verplichting? Doe de check

Met ingang van 2018 is het energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) voor 6 branches opgenomen in de Erkende maatregelenlijsten energiebesparing (EML). Dit is een onderdeel van de informatieplicht energiebesparing. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ziet toe op de verplichting van gebouweigenaren en vastgoedbeheerders om een EBS te implementeren.

Grip met het energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

De reden van de verplichting is dat een EBS je grip geeft op je energieverbruik en verspilling inzichtelijk maakt. Dat helpt je om gerichte maatregelen te nemen voor het verminderen van je verbruik. Als je naar beneden scrolt, vind je meer informatie over EBS. Met onze EBS-tool direct hieronder kun je controleren of je EBS-plichtig bent. 

Twijfel je over de EBS-verplichting? Doe de gratis EBS-check.

Wat is een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)?

Bespaar.nu brengt meetdata tot leven

Energiebesparende maatregelen nemen is een continu proces gebaseerd op meten, analyseren en bewaken. Het energieverbruik efficiënt registreren en bewaken is mogelijk met een energieregistratie- en bewakingssysteem. Met het EBS borg je de energie-efficiency van ventilatie, koelinstallaties en ruimteverwarming. Op continue basis meet, registreert en bewaakt het systeem de energiestromen in je gebouw.

Overzicht en actieve ondersteuning

Met het EBS van Facilicom Energiemanagement heb je een tool in handen om overzicht te houden. In één systeem zijn alle data geïntegreerd van de slimme meters op je locatie(s) en het gebouwbeheersysteem (GBS), als je daarover beschikt. Deze data worden weergegeven in grafische analyses op basis van de richtlijnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ieder jaar ontvang je een rapportage waarin we de afwijkingen helder vastleggen. In een adviesgesprek lichten we het rapport toe. Daarnaast monitoren we de afwijkingen continu en ondersteunen je actief om energiebesparingen te realiseren.

Meer weten over onze EBS en andere energie-oplossingen?      

NEEM CONTACT MET ONS OP

De voordelen van de EBS van Facilicom Energiemanagement

  • Uitlezen van slimme meters
  • Integratie met gegevens vanuit het gebouwbeheersysteem (GBS)
  • Data worden 'real time' geregistreerd
  • EBS-rapportage op basis van EBS-handleiding RVO
  • Adviesrapport met acties die energieverspilling tegen gaan.

Besteed GBS-beheer uit aan GBS-specialist Breijer

Eén van de specialismen van Facilicombedrijf Breijer is het beheer van gebouwbeheersystemen (GBS). Professionele monitoring is de basis voor een optimale werking van installaties, en efficiënt preventief en correctief onderhoud. Met ondersteuning van Breijer haal je alles uit de data die een GBS genereert.

Erkende maatregelen voor energiebesparing in jouw branche/sector

RVO heeft voor elk van onderstaande branches/sectoren een Erkende Maatregelenlijst (EML) opgesteld. Klik op jouw branche/sector en bekijk de PDF met erkende maatregelen die voor jou van toepassing zijn.

Meer weten? Onze experts staan voor je klaar

Meer weten over onze EBS en andere energie-oplossingen?
Vul dan ons formulier in, dan zullen we je snel bellen om de mogelijkheden met je te bespreken.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088 - 2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel

Veelgestelde vragen EBS

EBS is de afkorting voor energieregistratie- en bewakingssysteem. EBS is onderdeel van ons Energie Management Systeem (EMS) en ingericht volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het EBS registreert energieverbruiken van elektra op basis van kwartierwaarden. Voor warmte en gas registreert het EBS uurwaarden. Dit stelt ons in staat om gedetailleerde verbruiksmetingen en -analyses te maken. Op deze manier kunnen wij nagaan of je klimaatinstallaties efficiënt werken en zijn afgestemd op het gebruik van je gebouw(en). Het doel van het EBS is continu het energieverbruik te analyseren om energieverspilling tot een minimum terug te brengen. Ons EBS analyseert op dag- en weekniveau de gegevens van de verschillende seizoenen, wat ons een duidelijk beeld geeft van het totale verloop onder invloed van de verschillende weersinvloeden en het gebouwgebruik. Verder is het goed te realiseren dat een EBS pas van toegevoegde waarde is door ondersteuning in de vorm van een inhoudelijk advies. Onze consultants analyseren de EBS-rapportages van je gebouwen en geven een advies dat je in staat stelt gepaste acties te nemen voor een goede energiebalans tussen je energie- en gebouwgebruik.

Toepassing van een EBS is een verplichte maatregel vanuit de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) van de sectoren gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants en detailhandel. De informatieplicht voor het registeren van de energieverbruikgegevens is binnen deze sectoren enkel verplicht vanaf een jaarlijkse warmteverbruik van meer dan 25.000 m³ aardgas equivalent. Of een jaarvolume elektriciteit van meer dan 88.000 kWh of een gebouw met een groter bruto vloeroppervlak (BVO) van 1.500 m².

Een EBS-rapportage bestaat uit verschillende analysemodellen. Afhankelijk van de verbruiken van het gebouw moeten er meer of mindere analyses worden verricht. De EBS-maatregel kent drie categorieën:

A. Warmteverbruik is meer dan 25.000 m³ a.e. per jaar of meer dan 88.000 kWh elektriciteit of het vloeroppervlak is > 1.500 m² BVO
B. Warmteverbruik is meer dan 75.000 m³ a.e. per jaar of meer dan 265.000 kWh elektriciteit of het vloeroppervlak is > 4.400 m² BVO
C. Warmteverbruik is meer dan 170.000 m³ a.e. per jaar of meer dan 1.000.000 kWh elektriciteit of het vloeroppervlak is > 10.000 m² BVO

Om een EBS-rapportage op te stellen, moet het gebouw op zijn minst voorzien zijn van een slimme meter voor elektriciteit en gas/warmte. Óf het gebouw beschikt over een klimaatinstallatie waarvan de meetdata elektriciteit en gas/warmte van een kalenderjaar beschikbaar zijn. Bij een energieverbruik boven de 75.000 m³ a.e. per jaar of meer dan 265.000 kWh elektriciteit moet het gebouw beschikken over een gebouwbeheerssysteem (GBS) voor de regeling van de klimaatinstallaties aan de hand van de buitentemperatuur en productie- of openingstijden. Voor onze analyses nemen wij de CV-aanvoertemperatuur en buitensensor-meetdata mee. Wanneer het gebouw boven de 170.000 m³ a.e. of 1.000.000 kWh drempelwaardes valt, nemen wij ook het elektra verbruik van de koeltechniek mee in de analyse.

Het gebouw dient ten minste uitgevoerd te zijn met slimme meters voor elektriciteit en warmte/gas. Met een overeenkomst en machtiging kunnen wij de meetdata ontvangen vanuit de meetdienst en analyses uitvoeren in onze EBS-tool. 

Afhankelijk van de categorie van de EBS-maatregel die geldt voor een gebouw (A,B of C) moeten aanvullende data worden opgenomen voor een juiste analyse. Wij gebruiken hiervoor in de meeste gevallen de meetdata vanuit het gebouwbeheersysteem (GBS). Wij beschikken over meerdere methodes voor het integreren van de benodigde GBS-data. Via deze methodes kunnen wij de meetdata ophalen en direct gebruiken voor onze analyses. Wanneer dit niet wenselijk of mogelijk is, kunnen wij ook door middel van een export de GBS-data invoeren in onze EBS-tool. Wij adviseren je wat de meest geschikte oplossing is.

Onze EBS-rapportage geeft inzicht in de verbruiken op dag- en weekniveau, gemeten over de verschillende seizoenen van het jaar. Daarmee krijgen wij een goed beeld van de regeling van de klimaatinstallaties en het gebruik van het gebouw. Ook nemen wij de feestdagen en vakanties mee in onze analyse. Wij toetsen ook het gasverbruik ten opzichte van de buitentemperatuur en de prestatie van de (mogelijk) aanwezige CV-ketel. Ook controleren wij of gelijktijdige verwarming en koeling heeft plaatsgevonden, zodat er maatregelen kunnen worden getroffen om een grote verspilling te elimineren. Wanneer het gebouw over een WKO beschikt voeren wij een WKO-analyse uit, aanvullend op de EBS-rapportage.

Het is van groot belang dat de analyse, het advies en de acties gekoppeld worden aan de EBS-rapportage. Als er geen maatregelen getroffen worden na het vaststellen van verspilling, realiseer je uiteraard geen energiebesparing en CO2-reductie. Onze consultants voegen een advies toe aan de EBS-analyses, zodat je beschikt over een volwaarde EBS-rapport voor het betreffende kalenderjaar. Wanneer verdere ondersteuning nodig is voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of het realiseren van de verplichte erkende maatregelen, dan zijn we je daarmee graag van dienst.

Het EBS geeft een rapportage over één kalenderjaar. Wij voeren de EBS analyse uit aan het begin van het nieuwe jaar. Dit moment kiezen wij omdat wij de complete set meetdata willen hebben van het afgelopen kalenderjaar. In verband hiermee ontvang je in het begin van het nieuwe jaar het EBS-rapport en maken we een afspraak voor een klantgesprek om de resultaten met je te bespreken.

De eerste maatregel van de overheid voor de sectoren waar EBS verplicht is, betreft het voorkomen van verspilling van energie. De EBS-tool is daarvoor een perfect instrument. Bij gebouwen met EBS-plicht zal de handhavingsinspecteur bij een controle dan ook het EBS-rapport opvragen en bekijken.

EBS is een onderdeel van de Erkende Maatregelenlijst (EML). Vanuit verschillende instanties wordt er toezicht gehouden op de erkende maatregelen. De informatieplicht valt onder de Nederlandse wet- en regelgeving en wordt vanuit de gemeenten en omgevingsdiensten gecontroleerd. Het is dus mogelijk dat de gemeente of de omgevingsdienst binnen de gemeente waarin het gebouw staat een controle uitvoert op naleving van de informatieplicht.