Routekaart voor verduurzaming vastgoed

Routekaart wijst je de weg naar je duurzaamheidsdoelen

Als eigenaar en/of beheerder van een vastgoedportefeuille sta je voor de ‘schone taak’ je gebouwen te verduurzamen. Een complexe operatie met veel haken en ogen. Gelukkig zijn er instrumenten en methodieken die je hierbij helpen.

Een ‘basistool’ is de portefeuilleroutekaart, ook wel CO₂-routekaart of kortweg routekaart genoemd. Hiermee stippel je op organisatieniveau je duurzaamheidsroute uit en houd je grip op de ontwikkelingen.

Sectorale routekaart en portefeuilleroutekaart

Voor de duidelijkheid willen we even stilstaan bij het onderscheid tussen de sectorale routekaart en de portefeuilleroutekaart. De sectorale routekaart beschrijft op hoofdlijnen de route naar een CO₂-arm en aardgasvrij vastgoed van een gehele sector in de periode tot 2030 en 2050. Voor twaalf sectoren is een sectorale routekaart opgesteld. De portefeuilleroutekaart geeft je inzicht in je verduurzaamheidstraject op organisatieniveau. Daardoor is deze routekaart een instrument om beter sturing te geven aan de verduurzaming van het vastgoed in je organisatie.

Niet alleen voor maatschappelijk vastgoed

Portefeuilleroutekaarten worden vaak in het verlengde van sectorale routekaarten genoemd. Daardoor kan de indruk ontstaat dat een portefeuilleroutekaart alleen is ontwikkeld voor maatschappelijk vastgoed. Dat is zeker niet het geval. Een portefeuilleroutekaart is een effectief sturingsinstrument voor elke eigenaar of beheerder van een vastgoedportefeuille.

Meer weten over verduurzaming van je vastgoedportefeuille en de routekaart? NEEM CONTACT MET ONS OP   

Grip op duurzaamheidsmaatregelen

Met de portefeuilleroutekaart, kortweg routekaart, zet je de route uit voor je duurzaamheidsdoelstellingen. Alle relevante aspecten van de verduurzaming zijn daarin opgenomen, uitgezet op een tijdlijn. Daarmee houd je op managementniveau grip op de duurzaamheidsmaatregelen en de diverse zaken die verband houden met de maatregelen, zoals investeringen, wet- en regelgeving, vastgoedstrategie, onderhoudsplannen, etc.

Koppeling met vastgoedstrategie

Facilicom Energiemanagement ondersteunt je bij het opstellen van de routekaart. Vertrekpunt is het koppelen van je vastgoedstrategie, of integrale huisvestingsplan, aan je duurzaamheidsstrategie. Een kernvraag die hierbij aan de orde komt is: welk deel van je vastgoed is toekomstbestendig en welk deel niet?

Scenario’s geven inzicht in de effecten

Als het toekomstbestendige vastgoed in kaart is gebracht, kan de routekaart verder worden ingevuld door uitvoering van een duurzaamheidsanalyse op gebouwniveau. Met deze analyse kunnen we naar de mogelijkheden kijken om te voldoen aan de richtlijnen van de sectorale routekaart. Aan de hand daarvan werken we scenario’s uit, zodat je ziet welke effecten verschillende scenario’s hebben.

Onderbouwing investeringsbeslissingen

De scenario’s geven je bijvoorbeeld inzicht in de benodigde investeringen voor maatregelen in het kader van de energiebesparingsplicht. Dit zijn investeringen voor maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar. Gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen geven de scenario’s ook inzicht in investeringen voor langere periodes, tot 2030 of zelfs 2050. De scenario’s helpen je om beter onderbouwde beslissingen te nemen over investeringen in relatie met de levenscyclus van een gebouw: is investeren nog verantwoord of kun je een gebouw beter afstoten?

De scenario’s met de daaraan verbonden pakketten geven inzicht in de duurzaamheidsinvesteringen in de komende 5 jaar en voor de jaren tot 2050. De tabel toont voor 4 periodes de kosten, de besparing, de terugverdientijd (TVT) en de tijdshorizon. De grafiek laat de effecten zien van de 4 pakketten op het reduceren van de CO₂-uitstoot.

Overzicht van scenario's voor onderbouwde beslissing behoerende bij routekaart voor verduurzaming vastgoed.
Grafiek behorende bij scenario's verduurzaming vastgoedportefeuille

Portefeuilleroutekaart integreren in DMJOP

Zeker met het oog op de investeringen, is het een logische stap de routekaart te integreren in het duurzaam meerjarenonderhoudsplan, het DMJOP. Dat biedt je de mogelijkheid om natuurlijke momenten van vervanging of renovatie te benutten. Als je duurzame maatregelen op gebouwniveau aan die momenten koppelt, werk je geleidelijk en kosteneffectief toe naar einddoelen in 2023, 2030 of zelfs 2050.

Meer weten? Onze experts staan voor je klaar

Benieuwd hoe wij je kunnen ondersteunen bij het opstellen van de routekaart?   
Vul dan ons formulier in, dan zullen we je snel bellen om de mogelijkheden met je te bespreken.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088 - 2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel