Quickscan vastgoed

Je bent eigenaar of beheerder van een grote vastgoedportefeuille, zeg vijftien objecten of meer. Dan sta je voor een grote uitdaging, want je zult aan de slag moeten met verduurzaming van je gebouwen. Wat is haalbaar, betaalbaar en financierbaar? Dat vraagt om inzicht en overzicht: waar je nu staat en welke stappen je moet zetten in de komende jaren om je objecten te verduurzamen.

Met onze Quickscan vastgoed beschik je over een strategische beslissingstool. Een basisinstrument om de weg uit te stippelen naar duurzaam vastgoed. Waarmee je helder krijgt welke objecten investeringen vereisen en welke je beter kunt afstoten.

Meer weten over de Quickscan vastgoed?                           NEEM CONTACT MET ONS OP   

Hoe helpt de Quickscan vastgoed je bij de verduurzaming?

  • De Quickscan vastgoed brengt alle relevante kengetallen voor je in kaart: het elektriciteitsverbruik, het aardgasverbruik, de CO₂-uitstoot en het energielabel.
  • Geeft je houvast in de vorm van aanbevelingen voor maatregelen en investeringen die nodig zijn om te verduurzamen. En laat ook zien of het raadzaam is objecten af te stoten.
  • Biedt je gespecificeerde informatie van de benodigde investeringen, de CO₂-reductie, energiebesparing en terugverdientijd, en vereiste energielabels.

Ambitie: 55% CO₂-reductie in 2030

Medewerker energiemanagement analyseert data op tablet staand naast veld met zonnepanelen

De toegevoegde waarde van de Quickscan vastgoed is het inzicht dat de tool geeft. Wat is je huidige situatie? En wat moet er nog gebeuren? In lijn met het aangescherpte klimaatdoel heb je de ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot met 55% te reduceren. De scan maakt inzichtelijk waar je staat en welke maatregelen je nog moet treffen.

Eerste snelle inventarisatie met de gratis Quickscan-rekentool

Als voorproefje kun je al gelijk een eerste quickscan van je vastgoedportefeuille uitvoeren. Je kunt daarvoor gebruik maken van de gratis Quickscan-rekentool hieronder. Vul de gegevens in van je vastgoedbezit, zoals bouwjaren, type gebouw en bruto vloeroppervlakte. Gebaseerd op een grove inventarisatie geeft de rekentool je vervolgens een indruk van de investering die nodig is om je gebouwen te upgraden naar een A-label, in energieneutrale staat te brengen en/of gasloos te maken. Let wel: vanwege de beperkte kengetallen, ontvang je een indicatief resultaat.

Aan de slag met hét basisinstrument voor je duurzaamheidstraject

De rekentool op deze pagina geeft je een indicatie. Een gedegen basis voor je duurzaamheidstraject biedt onze Quickscan vastgoed. Activering van het volledige model voor je portefeuille vereist aanvullende informatie, verzameld door een consultant van Facilicom Solutions. Gevoed met deze gegevens geeft de Quickscan vastgoed je inzicht in de status van je gebouwen en de benodigde investeringen en maatregelen voor de verduurzaming van je vastgoedportefeuille.

Verduurzaam de objecten in de vastgoedportefeuille met hulp van de Quickscan vastgoed. Wil je er meer over weten? Neem dan contact met ons op

Neem contact met ons op

Nieuws, blogs en cases

Mannen nemen een quickscan af.
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

Quickscans zijn een effectieve opstap naar duurzaam vastgoedbeheer

Facilicom Solutions helpt: met twee quickscans die een eerste vertrekpunt zijn voor een duurzaam vastgoedbeheer.

energiemanagement
Energiemanagement Facility Management
Nieuws

Hoe overbrug je de kloof tussen denken en doen?

We moeten toegroeien naar een circulaire economie. De facilitaire dienstverleningssector biedt daarvoor mooie kansen. Maar hoe pak je dit succesvol op, op...

Inspecteur bekijkt zonnepanelen
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

De ‘E’ van BOEI

Inspectie met RVB-BOEI methodiek: effectieve opstap naar duurzaam MJOP.