Breng je energieprestatie in kaart met onze Energiescan

Energiemanagement vraagt in toenemende mate tijd en aandacht. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Om je duurzaamheidsambities te realiseren. Maar zeker ook uit kostenoogpunt. Hoge energietarieven hebben dit aandachtspunt hoger op de agenda gezet. Daarom is energie besparen alleen al uit financiële overwegingen een no-brainer. Een quick win is de instellingen van installaties optimaliseren. Dat levert in de regel een besparing op van 5 tot 10%.

Om je energieverbruik omlaag te brengen, heb je eerst overzicht en inzicht nodig, én deskundig advies. Daarvoor moeten de energieprestatie van je gebouw(en) in kaart worden gebracht en de benodigde maatregelen. Wat is daarvoor de meest effectieve en praktische methode? De NTA 8800-Bepalingsmethode? In de meeste gevallen is onze Energiescan een beter alternatief (zie toelichting elders op deze pagina). De Energiescan van Facilicom is een maatwerkproduct voor de zakelijke markt.

Uitvoering Energiescan

Energiespecialist van Facilicom Solutions bij klant voor uitvoering energiescan

 

Voor de uitvoering van de Energiescan bezoekt een Facilicom-energiespecialist je locatie(s). Hij inventariseert de relevante zaken die voor de energieprestatie van belang zijn. Denk aan klimaatinstallaties, verwarming, ventilatie, verlichting, de thermische schil (isolerende laag aan de buitenzijde met gevels, ramen, vloeren, daken en deuren), monitoring met slimme meters en eventuele zonnepanelen en/of warmtepompen. Daarnaast brengt de energiespecialist de tijden in kaart waarop gebouwgebruikers aanwezig zijn, hij inspecteert de instellingen van de installaties en analyseert de energieverbruiken.

Inventarisatie en advies

Alle bevindingen en adviezen brengen we samen in een rapport en we lichten dit mondeling toe. De rapportage omvat de inventarisatie van kosten, terugverdientijd, besparing, CO-reductie en cycli van de energiebesparende maatregelen (EML-maatregelen) die wettelijk verplicht zijn, onderverdeeld in zelfstandige en natuurlijke momenten. We maken een fotoreportage en inventariseren maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO). De bovenwettelijke maatregelen (additionele) die haalbaar zijn, koppelen we aan de geplande levensduur van het gebouw, zodat ook maatregelen met een langere terugverdientijd dan 5 jaar worden meegenomen. Vervolgens werken we dit uit in maatregelenpakketten en mogelijke scenario’s met tijdpaden tot 2030, 2040 en 2050.

Informatieplicht energiebesparing en EED-auditplicht

Als onderdeel van de Energiescan toetsen we ook of je voldoet aan de wet- en regelgeving. Denk aan de informatieplicht energiebesparing en de rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), de EED-auditplicht.

Duurzaam MJOP en routekaart

Energiescan (in beeld) en duurzaam MJOP en routekaart

Met de Energiescan beschik je over een ideaal analyse- en adviesrapport om te combineren met je MJOP, voor het opstellen van een duurzaam MJOP (DMJOP). Aan de hand van de gecombineerde gegevens, kun het DMJOP opstellen, naar keuze in eigen beheer of door ons. We kunnen tevens een CO₂-routekaart voor je samenstellen. Je CO₂-voetafdruk en alle andere relevante aspecten van de verduurzaming zijn daarin opgenomen, uitgezet op een tijdlijn. De routekaart kun je vervolgens integreren in je DMJOP. Dat maakt de effecten van de scenario’s tot 2030, 2040 en 2050 inzichtelijk op zelfstandige en natuurlijke momenten in de tijd, zodat je op basis daarvan weloverwogen keuzes kunt maken.

Energiescan of NTA 8800-Bepalingsmethode?

Voor de vaststelling van je energieprestatie kun je ook voor de NTA 8800-Bepalingsmethode kiezen. In sommige gevallen is dat noodzakelijk. Indien er geen noodzaak is, adviseren wij de Energiescan, omdat deze methode interessante voordelen biedt. Voor berekeningen met NTA 8800 worden gestandaardiseerde, theoretische gegevens gebruikt. De Energiescan daarentegen is volledig afgestemd op de reële omstandigheden in jouw gebouw(en). Anders dan bij NTA 8800 nemen we ook de instellingen van de installaties mee in onze inventarisatie, in combinatie met het werkelijke verbruik. Dat biedt je de mogelijkheid om de instellingen te optimaliseren voor verbetering van de energie-efficiëntie. In dit en andere opzichten biedt Energiescan meer inzicht in de mogelijkheden om je energieverbruik te reduceren in relatie tot de terugverdientijd. Als er redenen zijn dat je toch de voorkeur geeft aan NTA 8800, dan kunnen wij je ook van dienst zijn met deze bepalingsmethode.

Tactisch/strategische support? De Energiemanager

Energiemanager geeft advies en uitleg over resultaat energiescan

 

Heb je op tactisch/strategisch niveau behoefte aan programmamanagement en/of visie om invulling en sturing te geven aan de energietransitie? Om je op dit gebied te ondersteunen hebben wij een nieuwe rol ontwikkeld: de Energiemanager. De Energiemanager heeft op senior-niveau de kennis en ervaring om een integrerende rol te spelen in het verduurzamingsproces van je vastgoedportefeuille. Indien je een Energiemanager van Facilicom inschakelt, dan krijg je ondersteuning van een specialist voor wie energie besparen core business is.

Energiescan, voor grondige analyse en advies

Energieverbruik omlaag brengen, overzicht en inzicht, deskundig advies… Met onze Energiescan brengen we de energieprestatie van je gebouw(en) in kaart en de benodigde maatregelen. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze Energiescan.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088-2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel