Duurzame facilitaire dienstverlening: Stap 7

Duurzaam Doen is een programma waarmee je in 7 stappen je facilitaire dienstverlening verduurzaamt. Het programma ondersteunt je om je ambities voor verduurzaming van facilitaire processen om te zetten in daadwerkelijke realisatie. Op deze pagina lichten we stap 7 toe: vertel en inspireer.

Veranker duurzame facilitaire processen in stap 7

Met de eerste 6 stappen (zie stap 1 en 2 en stap 3-6) van het Duurzaam Doen-programma bewandel je stapsgewijs en planmatig het traject van ambitie naar uitvoering (stap 6). Daarmee heb je alle stappen van denken naar doen (implementatie) gezet. Taak volbracht, over naar de orde van de dag? Nee, want het vasthouden van duurzame verandering vraagt onderhoud. Daarom hebben we stap 7 toegevoegd aan het programma.

Hoe verduurzaam je structureel facilitaire dienstverlening en veranker je de veranderingen in je organisatie? We bespreken graag met je wat ons integrale verduurzamingsprogramma voor jouw organisatie kan betekenen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bekijk ook onze hand-out met een bondige samenvatting van ons programma.

Blijf overtuigen en motiveren

Stap 7 is belangrijk voor de verankering van veranderingen. Centraal staat de menselijke factor, die voor veel acties van doorslaggevend belang is. Aangepaste handelingen kunnen weerstand oproepen bij gebruikers, medewerkers en leveranciers. Of ze vallen terug op bestaande patronen. Dat is een reëel risico als ze onvoldoende gemotiveerd zijn, ergens het nut niet (meer) van inzien of een actie in de praktijk toch niet blijkt te werken. Continuering van je communicatie helpt om duurzame veranderingen te verankeren in je organisatie.

Verduurzamen facilitaire dienstverlening met programma Duurzaam Doen - stap 7

Stap 7 vertel en inspireer

Voor de verankering van de duurzame processen die je hebt ingevoerd, staat in stap 7 communicatie centraal. De focus ligt op het creëren van bewustwording en draagvlak. Met een communicatieplan leg je de basis voor een structureel communicatieproces. Voor je communicatie heb je de beschikking over een breed palet aan kanalen en middelen. Je kunt online en offline communiceren en onconventionele middelen inzetten als guerrilla-acties. We ondersteunen je in deze stap om communicatie en acties op maat te ontwikkelen en uit te voeren. Daarvoor gebruiken we onder meer inzichten van verandermanagement en doelgroep-modellering met behulp van persona’s.

Communicatie in de keten

Afval voor hoogwaardige recycling - programma Duurzaam Doen

Verduurzaming van je facilitaire processen vereist vaak ook veranderingen in de keten. Als voorbeeld noemen we verpakkingen. De producent en/of de leverancier bepalen de wijze van verpakken en het verpakkingsmateriaal. Na levering van je bestelling, gaat het verpakkingsmateriaal naar de afvalverwerker. Die weet welk materiaal duurzamer is, maar hij heeft hier geen invloed op. Als er communicatie is tussen producent/leverancier, gebruiker (jouw organisatie) en de afvalverwerker, dan is een hoogwaardiger recycling, en mogelijk upcycling, van verpakkingsmateriaal mogelijk. De producent/leverancier kan milieuvriendelijker materiaal gebruiken en jij weet als gebruiker hoe je verpakkingsmateriaal optimaal kunt aanleveren bij de afvalverwerker.

Cyclisch terugkoppelmoment

Een extra middel om veranderingen van je processen te borgen in je organisatie, is het inplannen van een cyclisch terugkoppelmoment. Dat zorgt ervoor dat stakeholders aangehaakt blijven en je kunt keer op keer nut en noodzaak van de veranderingen benadrukken. Deze terugkoppelmomenten zijn van belang omdat verduurzaming van de facilitaire dienstverlening een continu doorlopend proces is. Om dit proces op gang te houden, is het van belang terugkoppelmomenten en motiverende communicatie op de agenda te houden. Zowel bij de ketenpartners als bij de gebruikers die vaak een cruciale rol hebben in het goed laten verlopen van het proces.

Meer weten?

Verduurzaam facilitaire processen en veranker ze in je bedrijfsvoering. Hoe?
We bespreken ons Duurzaam Doen-programma en de toepassing ervan in jouw organisatie graag met je.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088 - 2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel

Zie ook onze andere webpagina’s over Duurzaam Doen:

Van sectorale routekaart naar DMJOP

Inleiding Duurzaam Doen

Afval scheiden en hergebruiken, plastic producten verminderen, voedselverspilling voorkomen… kortom, meer duurzaamheid op de werkvloer. We moeten toegroeien naar een circulaire economie. De motivatie is er meestal wel en de intentie ook. Maar succesvol en blijvend verduurzamen van facilitaire dienstverlening is niet eenvoudig.

Verduurzamen facilitaire dienstverlening met programma Duurzaam Doen - stap 1-2

Duurzaam Doen Stap 1 - 2

Op deze pagina lichten we de eerste fundamentele stappen van het Duurzaam Doen 7-stappenplan toe: de Kick off (Stap 1) en het bepalen van de organisatie-onderdelen en de facilitaire processen die je wilt opnemen in het programma, oftewel de scope (Stap 2).

Jonge business professionals bespreken management strategie.

Duurzaam Doen Stap 3 - 6

Met de voorafgaande stappen, stap 1 en 2, bepaal je de ambitie en de scope voor de verduurzaming van je facilitaire processen. In deze eerste stappen bepaal je welke processen je wilt verduurzamen, definieer je je doelen en je strategie, en alloceer je het budget. Op deze pagina lichten we toe hoe je met de vervolgstappen je ambities concretiseert en een routekaart uitzet voor duurzame veranderingen in de uitvoering.