Beleid en doelstellingen energiebesparing

Bedrijven en organisaties moeten iets met energiebesparing. Omdat je zelf die verantwoordelijkheid wilt nemen of omdat overheid, afnemers en maatschappij het van je verlangen. Maar welk beleid is realistisch? Welke doelstellingen zijn haalbaar? En vooral: hoe kom je waar je zijn wilt? Vragen die Facilicom Energiemanagement voor je beantwoordt. Op uiteenlopende ambitieniveaus helpen we je om werk te maken van je energiebeleid.

Belangrijkste vraag bij het ontwikkelen van een beleidsvisie: wat kan en wat wil een organisatie? Streef je naar het voldoen aan de wettelijke verplichtingen of zet je hoger in, zoals CO₂-neutraal ondernemen in bijvoorbeeld het jaar 2040? In het antwoord op die vragen ligt al de basis voor het beleid. De ene sector kan sneller de omslag maken dan de andere. Het ene bedrijf heeft ook meer financiële middelen om z’n bedrijfsvoering duurzaam te veranderen.

Meer weten over beleid en doelstellingen energiebesparing?                   Neem contact met ons op   

Sparringpartner bij duurzame beleidsvorming

Facilicom Energiemanagement zit bij verschillende soorten bedrijven aan tafel. Met die kennis en ervaring fungeren we als sparringpartner, als wegwijzer, als inspirator. Bij het opstellen van je energiebeleid kunnen we verschillende ambitieniveaus doorrekenen. Wat kosten de minimale inspanningen? En wat zijn financiële consequenties als je vooruit wilt lopen op 2050, het jaar dat we allemaal duurzaam en CO₂-neutraal moeten zijn?

Heldere businesscases geven je het inzicht dat je nodig hebt. In die berekening nemen we alles mee. Van gebouw - of gebouwen - tot mobiliteit en de technische en facilitaire kant van de zaak.

Met ie cijfers in de hand helpen we je bij de besluitvorming over de doelstellingen, de strategie en de werkwijze die binnen je organisatiestructuur past. Ook een multisite-aanpak is mogelijk, met per locatie eigen doelstellingen en werkwijzen.

Kenmerken

  • Gedragen Energiebeleid
  • Energiebeleid past binnen Wet Milieubeheer
  • Doelstellingen passen binnen Wet Milieubeheer
  • Strategie hoe doelstellingen te realiseren

Tanneke aan het woord over de energietransitie. Hierin geeft zij aan wat de impact is van energiemanagement op een organisatie en hoe belangrijk het is voor een organisatie om ook de strategie en het beleid hierop in te richten.

CO₂-prestatieladder

Een effectief instrument om duurzame doelstellingen te bereiken is de CO₂-prestatieladder. Die helpt je om je CO₂-uitstoot in kaart te brengen. En geeft inzicht in wat er nodig is om een volgend niveau te bereiken. Facilicom Energiemanagement gebruikt de CO₂-prestatieladder om voor jouw organisatie inzicht te houden in de voortgang van alle plannen die op stapel staan.

Deskundige ondersteuning bij je energietransitie?

Wij vertellen er graag meer over en bespreken de mogelijkheden met je.
Vul ons formulier in, dan zullen we je snel bellen om de mogelijkheden met je te bespreken.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088 - 2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel