DBFMO & PPS

Facilicom is gespecialiseerd in PPS projecten. PPS, oftewel publiek-private samenwerking is een samenwerkingsvorm tussen de overheid (opdrachtgever) en één of meer private ondernemingen (opdrachtnemer). Vaak gaat het om grote, complexe bouwprojecten met een lange contractperiode: van 20 tot 30 jaar. Daardoor kan de opdrachtnemer bij het ontwerp en de bouw al rekening houden met de exploitatie. De opdrachtgever behoudt de regie en Facilicom krijgt als opdrachtnemer de verantwoordelijkheden en de vrijheid om creatieve oplossingen te bedenken. Dit brengt kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve oplossingen met zich mee.

Inmiddels hebben wij een flink aantal PPS-projecten op onze naam staan. Projecten waarbij wij als volwaardige partner met de overheid samenwerken.

Gegunde PPS-projecten

Facilicom heeft meerdere PPS-projecten gegund gekregen. Zowel als single party, maar ook als deelnemer in een consortium.
Bekijk een selectie van de meest in het oog springende of bijzondere PPS-projecten.

Meer weten over PPS- en DBFMO projecten?     Neem contact met ons op

DBFMO-contracten

Een voorbeeld van PPS is het zogenoemde DBFMO-contract (Design, Build, Finance, Maintain & Operate). Facilicom biedt deze functies als één integraal pakket aan. Zowel vanuit een adviesrol om het ontwerp te optimaliseren, als vanuit een integrale realisatie- en exploitatierol. Doordat wij slimme en doordachte keuzes voor exploitatie en onderhoud al in de ontwerpfase maken, verlaagt de 'Total Cost of Ownership' en optimaliseert de kwaliteit over de volledige contractperiode (die overigens vaak 25 - 30 jaar duurt). Dit doen wij samen met de eigen Facilicom-bedrijven of met externe partners in consortiumverband.

Hoewel DBFMO veelal in de vorm van een Publiek Private Samenwerking wordt gerealiseerd is Privaat - Privaat ook mogelijk. Facilicom heeft alle disciplines in huis om ook als 'single party' deel te kunnen nemen aan deze trajecten of in samenwerking met andere partners.

Professionals in PPS

Facilicom is sponsor van en levert een actieve bijdrage in het Platform Professionals in PPS. Het Platform Professionals in PPS is de eerste Publiek Private Samenwerking over samenwerken in de bouw- en infra wereld dat zich volledig richt op het samenwerken in PPS-projecten. 

lopende medewerker

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Bij Facilicom Solutions werken we samen aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Welke vraag leeft er bij jou of in welk advies advies kunnen we je helpen? Onze specialisten staan voor je klaar, zodat we samen dit doel weten te bereiken.

Neem contact met ons op

Nieuws, blogs en cases