Facilicom@Home ook fiscaal aantrekkelijk

Heb je momenteel medewerkers die thuis aan het werk zijn? Met Facilicom@Home maak je hen het een stuk eenvoudiger om in de huiselijke omgeving nét zo productief te zijn als op de zaak. Onder die noemer levert Facilicom een totaalconcept voor iedereen die het kantoorbestaan voor een of meerdere dagen per week wil inruilen voor het eigen huis. En het aardige is: de fiscus helpt ook mee. Als werkgever kan het daardoor weleens heel aantrekkelijk zijn om thuiswerken ook op langere termijn te blijven faciliteren.

De hybride werkomgeving is in opmars, wijst onderzoek keer op keer uit. Bijna de helft van de werknemers - 47% - ziet het wel zitten, een mix van een paar dagen op de zaak en een paar dagen thuis. Onder de groep jongere werknemers, tussen de 25 en de 35 jaar, is die wens zelfs nog sterker aanwezig: 60% willen het kantoor graag afwisselen met de eigen werkplek in huis.

Dame in thuissituatie aan het werk

Arbo-vrijstellingen

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om thuiswerkende medewerkers een goede werkplek aan te bieden, net als op kantoor. Ook hier heeft een werknemer dus recht op ergonomische voorzieningen. De werkgever kan deze voorzieningen bepalen mits ze voldoen aan een aantal eisen. En deze voorzieningen zijn vrijgesteld en dus fiscaal onbelast.  

Communicatiemiddelen zijn onbelast

Communicatiemiddelen, zoals een tablet, webcam, koptelefoon, muis, toetsenboord, etc. die voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium zijn ook onbelast en worden gezien als een (gerichte)vrijstelling.

Cursussen, studie en opleidingen ook onbelast

Om te zorgen dat thuiswerkers ook echt goed thuis kunnen werken is het nodig om daarbij hun kennis en vaardigheden goed te onderhouden en ook te verbeteren. En dat staat nog los van het zorgen dat de omzet en dus ook volgordelijk het salaris wordt vergroot. Deze kosten zijn ook onbelast.

De Facilicom@Home producten en diensten zijn onbelast

Om aan de vraag van thuiswerkend Nederland te voldoen heeft Facilicom een complete thuiswerkservice ontwikkeld. Facilicom@Home kan het thuiswerkklimaat net zo optimaal inrichten en faciliteren als op kantoor. Hierin zetten we in op de verhoging van de vitaliteit, productiviteit, verbondenheid en het werkgeluk van uw medewerkers. Ons aanbod gaat verder dan een ergonomische werkplek, denk aan een thuiswerkcoach, het optimaliseren en beveiligen het thuiswerknetwerk maar ook de gezonde maaltijd, schoonmaak aan huis en thuiswerk cursussen. Merendeel (90%) van onze producten en ook diensten kunnen gezien worden als gerichte vrijstellingen en zijn dus onbelast.

Foto van een laptop (macbook) op een bureau, naast een bloemetje en een lapm

Nihilwaardering voor niet-arbovoorzieningen

Voor niet-arbovoorzieningen geldt bij het hebben van een werkruimte volgens de definitie van de belastingdienst een nihilwaardering, dus ook onbelast. Helaas komt het weinig voor dat de werkruimte van de thuiswerkers een eigen opgang en sanitair heeft en er een huurovereenkomst over de “werkplek” (tussen werknemer – werkgever) is afgesloten. Nihilwaardering voor niet-arbovoorzieningen is niet mogelijk, maar kunnen wel opgenomen worden in de vrije ruimte (WKR).

Fiscale ondersteuning bij hybride werken (WKR)

Gelukkig krijg je van de overheid support als je als werkgever ook een hybride werkomgeving omarmt. We adviseren om een thuiswerk-arboplan na de inventarisatie te maken en afspraken te maken met de werknemers met een zogenaamde Thuiswerkbrief.

Als je gebruik maakt van Facilicom@Home wordt dit allemaal uit handen genomen en verzorgen wij dit als onderdeel van de service van Facilicom@Home (uit naam van de werkgever).   

Naast alle onbelaste diensten en producten kun je ook gebruik maken van de vrije ruimte (de vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2020 1,2% en in 2021 1,18% - belastingdienst 21 januari 2021) onder een drietal voorwaarden. Hieraan voldoet Facilicom@Home ook.

Met het geven van alleen een (netto)vergoeding voldoe je niet aan de Arbowet en voorwaarden van de Belastingdienst

Diverse werkgevers hebben een (on)belaste vergoeding gegeven aan hun thuiswerkers of zijn dat van plan. Zoals € 1000,- per medewerker per jaar. De thuiswerker mag dan zelf bepalen wat hij/zij daarvoor kan kopen. Maar daarmee voldoet de werkgever niet aan de verantwoordelijkheid die de werkgever heeft.

De werkgever blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zal dit ook moeten aantonen. Dat geldt ook voor het onbelaste gedeelte van de gekochte producten of diensten. Dit moet aan de belastingdienst aangetoond worden. Anders is die € 1000,- geheel belast en kost het extra veel geld voor de werkgever.  En indien de medewerker bijvoorbeeld ziek wordt of het eist, zal de werkgever sowieso de juiste (arbo)voorzieningen moeten verstrekken….opnieuw kosten! 

Facilicom@Home

Wil je als organisatie ook het thuiswerkklimaat verbeteren? We kijken graag voor je mee in de fiscale en juridische benadering van de thuiswerkvergoeding. De kans is groot dat 100% van onze producten en diensten voor je onbelast zijn! Ook hebben we met de thuiswerkservice van Facilicom@Home  een compleet aanbod aan producten en diensten:

  • Een ergonomische werkplek (incl. arbo meubilair)
  • De juiste apparatuur (incl. communicatieapparatuur)
  • Kwalitatief hoogwaardige connectiviteit (incl. mesh wifi)
  • Persoonlijke ondersteuning voor mentale en fysieke fitheid
  • Trainingen voor thuiswerkers en leidinggevenden
  • Schoonmaak, bewassing en hygiëne (gezondheid en ter voorkoming van ziektes)
  • Beveiliging van data, het thuisnetwerk en het huis (veiligheid en/of volgens arbo)
  • Thuiswerkadvies (incl. een coach ter voorkoming van uitval en voor werkgeluk)
  • En overige (virtuele) diensten en producten voor de behoeftes van de thuiswerker
Man-thuis-aan-het-werk-achter-computer

Meer weten?

Neem dan contact met ons op! We gaan graag in gesprek voor een de oplossing voor jouw organisatie.

Neem contact op