Toenemende wet- en regelgeving versnelt transitie van MJOP naar duurzaam MJOP

Meer en meer wordt een meerjarenonderhoudsplan niet gedicteerd vanuit financieel oogpunt, maar vanuit overheidsoogpunt. Wet- en regelgeving verplicht gebouweigenaren om tijdig maatregelen te nemen. Daarom transformeert het MJOP in hoog tempo naar een duurzaam MJOP. De wettelijke kaders integreren in zo’n DMJOP is het specialisme van Facilicom Solutions.

Gemeentelijke instanties, zorginstellingen en scholengemeenschappen met meerdere gebouwen hebben meestal wel een meerjarenonderhoudsplan. Soms is het plan verouderd, maar in veel gevallen is het destijds opgesteld zonder rekening te houden met duurzaamheidsambities. Die duurzaamheidsambities zijn inmiddels leidend voor onderhoud. Is het niet omdat gemeenten, zorginstellingen en scholen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen, dan toch zeker omdat de overheid het hen vraagt.

Als uitvloeisel van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) zijn de nodige wettelijke kaders gecreëerd waaraan vastgoedonderhoud moet voldoen. Daarom is een ‘gewoon’ MJOP al niet meer voldoende. Beantwoorden aan wet- en regelgeving maakt een duurzaam MJOP essentieel.

Informatieplicht sinds 2019

Vastgoedeigenaren hebben al sinds 1 juli 2019 te maken met de informatieplicht als zij meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh stroom per jaar verbruiken. Zij zijn verplicht om de energiebesparende maatregelen te nemen die zijn opgenomen in de EML, de Erkende Maatregelenlijst. De lijst bevat alle maatregelen met een relatief korte terugverdientijd. Na de eerste meldingsronde in 2019 staat voor 2023 een nieuw informatiemoment gepland.

Je zal nu je strategie moeten bepalen om de doelen te bereiken.

1 januari 2023: energielabel C voor kantoren

De datum van 1 januari 2023 is ook het moment dat kantoorgebouwen verplicht energielabel C moeten hebben. Met nog maar korte tijd om actie te ondernemen moet die verplichting bij veel organisaties inmiddels als een molensteen om de nek hangen. De RVO schat dat van de 65.000 kantoren waarvoor de verplichting geldt meer dan de helft nog tekortschiet. Zeven jaar verder moeten alle kantoren een A-label hebben. Het is ook het jaar waarop het Klimaatakkoord van Parijs inzet op een halvering van de CO2-uitstoot. Veel verder weg nog, in 2050, moet er zelfs 95 procent van de CO2-uitstoot af.

Sectorale routekaarten voor maatschappelijk vastgoed

Gebouweigenaren in het maatschappelijk vastgoed hebben ook nog te maken met de sectorale routekaarten, die op sectorniveau een CO2-reductie verplicht stellen. Wat adviseert Patrick Bijlsma, manager energieconsultancy bij Facilicom Solutions, opdrachtgevers die binnen de wettelijke kaders willen blijven opereren? ‘Je zal nu je strategie moeten bepalen om de doelen te bereiken. Het begint met een integrale vastgoedstrategie. Wat heb je aan gebouwen, welke zijn futureproof en in welke kun je beter niet meer investeren? Als je eenmaal op portefeuilleniveau weet wat je wilt bereiken en wat je gaat doen, kun je dat op gebouwniveau goed koppelen aan een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. Dan kun je de wettelijke kaders en de daaraan gekoppelde CO2-reductie effectief integreren in een DMJOP.’

Facilicom Solutions: expertise in maatschappelijk vastgoed

Met zowel een afdeling Onderhoudsadvies als een afdeling Energiemanagement onder één dak kan Facilicom Solutions gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen optimaal begeleiden. De ruime expertise in maatschappelijk vastgoed helpt om meerjarenonderhoudsplannen te verduurzamen. Slim inspelen op natuurlijke momenten van vervanging en renovatie creëert vervolgens mogelijkheden om de investeringen over een langere periode uit te smeren.

Rishi Sital - Projectmanager Vastgoedbeheer

 

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?      Neem contact met ons op