Quickscans zijn een effectieve opstap naar duurzaam vastgoedbeheer

Verduurzamen? Veel vastgoedbeheerders en gebouweigenaren willen wel, maar lopen al snel vast. In de veelheid aan opties is het niet eenvoudig om een route uit te stippelen. Bij organisaties met veel gebouwen in beheer zijn de verantwoordelijkheden voor duurzaamheid en vastgoedonderhoud vaak ook gescheiden. Waar te beginnen? Facilicom Solutions helpt: met twee quickscans die een eerste vertrekpunt zijn voor een duurzaam vastgoedbeheer.

‘Vaak is het zo: een opdrachtgever wil verduurzamen, maar heeft geen idee van de kosten, de financiële besparing en de CO2-reducties. Wij kunnen voor die opdrachtgever de routekaart uitstippelen richting de duurzaamheidsambities’, zegt Thomas Vloet, manager onderhoudsadvisering van Facilicom Solutions. Daarvoor zijn twee quickscans ontwikkeld. De eerste - grove - scan kan zelfs kosteloos worden uitgevoerd, afhankelijk van de opdrachtgever, de omvang en het eventuele vervolgtraject. Daarvoor verstrekt een opdrachtgever een overzicht van zijn vastgoedbezit, compleet met bouwjaren, type gebouw en bruto vloeroppervlakte. 

Globale investering aangeven

Het is een eerste oppervlakkige inventarisatie, zegt Thomas. ‘Op basis van die inventarisatie kunnen wij globaal aangeven hoeveel je moet investeren om je bezit naar een A-label, energieneutraal of zelfs gasloos te brengen. Bij een opdrachtgever met een groot aantal gebouwen geeft het een goede indicatie. Maar voor een gedegen uitvoeringstechnisch advies moet je meer de diepte ingaan.’

Wij kunnen de routekaart uitstippelen richting de duurzaamheidsambities.

Meer gedetailleerde quickscan

Die tweede quickscan is daarom meer gedetailleerd. Een onderhoudsadviseur van Facilicom Solutions neemt alle gebouwen op locatie op. Huub van der Geest, consultant energiemanagement: ‘Die adviseur bekijkt het hele gebouw: de thermische schil, met de isolatiewaardes van gevels, daken, vloeren en wanden, de manier van verwarmen, koelen en ventileren, warm water, het type verlichting, de aanwezigheid van zonnepanelen, het bouwjaar en renovatiejaar. Op basis van die inventarisatie doet Facilicom Energiemanagement verbetervoorstellen.’

Koppeling met MJOP

De meer uitgebreide quickscan is daarmee een ‘extraatje’ voor opdrachtgevers voor wie Facilicom Solutions toch al het onderhoudsadvies verwerkt in meerjarenonderhoudsplannen. Thomas: ‘De koppeling met het MJOP maakt deze scan sterk. De adviezen uit het rapport van Facilicom Energiemanagement kun je weer integreren in het onderhoudsplan voor de komende jaren. Is het bijvoorbeeld op energetisch vlak gewenst om de ketel te vervangen door een hybride warmtepomp, maar is de vervanging op basis van de technische staat pas over enkele jaren gepland? Dan houden we rekening met de oorspronkelijke uitvoeringsjaren.’

Besparing berekenen

De energieconsultants van Facilicom Energiemanagement geven vervolgens aan wat de kosten zijn om de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen uit te voeren. Ook de bijbehorende besparing wordt berekend, inclusief CO2-reductie. Huub: ‘Even terug naar die cv-ketel in het gebouw: dan heb je meerdere opties om te verduurzamen, zoals een warmtepomp. Op basis van de kengetallen die wij beschikbaar hebben, kunnen we aangeven hoeveel het kost om de ketel te vervangen door een warmtepomp, wat je ermee bespaart aan geld en reduceert aan CO2 en wat dan de terugverdientijd is.’

Onderhoud en duurzaamheid in één rapport

Doel van beide quickscans is om opdrachtgevers te triggeren met verduurzaming aan de gang te gaan, zegt Thomas. ‘Het probleem dat wij regelmatig ondervinden is dat bij een gemeente een medewerker verantwoordelijk is voor onderhoud en een andere medewerker voor duurzaamheid. Die twee krijgen we moeilijk bij elkaar aan tafel. Wij brengen het nu samen in één rapport. De maatregelen uit het advies van Energiemanagement nemen we op in het meerjarenonderhoudsplan. Die maatregelen kennen we een label toe, zodat de opdrachtgever die er eenvoudig uit kan filteren: wat zijn nu mijn kosten voor het normale onderhoud en wat zijn de extra kosten voor verduurzaming?’

Huub: ‘De toegevoegde waarde van de quickscan is het inzicht wat er allemaal mogelijk is. Heb je de ambitie om in 2030 de CO2-reductie met vijftig procent te hebben teruggebracht? Dan maakt de scan inzichtelijk of je op de goede weg zit.’

Rishi Sital - Projectmanager Vastgoedbeheer

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?    Neem contact met ons op