Integrated Facility Management bij Essent

2 min

Van theorie naar praktijk.

Afgelopen zomer koos energieleverancier Essent opnieuw voor Facilicom Solutions als partner. Dit keer in de vorm van een integrale uitbesteding (IFM). Ondertussen zijn we een half jaar verder en werpt die weloverwogen keuze zijn vruchten af. In onze reeks met Essent nemen we je mee van theorie naar praktijk en bieden we je inzicht in de fundamenten van een succesvol IFM-partnership.

De theorie achter IFM

Faciliteiten tot op hoog niveau uitbesteden, kan op verschillende manieren. Maar waarom kiest een onderneming nu net voor een integraal model? In veel gevallen is dit een strategische overweging. Je bent op zoek naar een model dat de organisatie het meeste waarde biedt in het bereiken van z’n strategie en doelen. Bij Essent kwamen ze al snel uit bij IFM.

De volgende stap is op zoek gaan naar de juiste partner, waarbij het aanbestedingsproces cruciaal is. Ga je eerst op de koffie om elkaar te leren kennen of haal je meteen de Excelsheet boven? Beide zijn belangrijke onderdelen van het proces, maar toch kan de volgorde tot een ander resultaat leiden.

Benieuwd hoe bij Essent de keuze voor IFM en het aanbestedingsproces verliep? Beluister onze podcast waarin we in gesprek gaan met Jan Klein Goldewijk, Manager Facility & Real Estate, en Janine Kleverwal, BP Facility Services, onder leiding van Hans Topée. Volg voor het vervolg onze sociale kanalen en website op de voet.

Partnership en vertrouwen in praktijk

Integrated Facility Management impliceert een business partnership waarbij traditionele rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer verdwijnen. Of zo schrijft de theorie het althans voor. Toch blijkt dit in praktijk niet altijd even vanzelfsprekend. Hoe komt dat? 

Collega Zulema Heilbron stelt dat een duidelijke demarcatie in taken en verantwoordelijkheden essentieel is.

 

Essent is verantwoordelijk voor de wat en Facilicom voor de hoe. Dit vraagt om meer ondernemerschap van Facilicom en meer loslaten vanuit Essent. Men denkt vaak dat er meer afstand wordt gecreëerd, maar je gaat juist intensiever samenwerken op meer strategische thema’s.

Zoektocht naar doorontwikkeling

Heb je met elkaar de basis gelegd van een goed samenwerkingsmodel waarbij de rollen, verantwoordelijkheden en intenties helder zijn? Tijd om nog een stapje verder te gaan in het partnership en het IFM-model door te ontwikkelen. Hoe creëer je een win-win partnership geïnspireerd op de Vested-methodiek? Na de zomer kom je te weten hoe Essent en Facilicom dit aanpakken.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?    Neem contact met ons op