Hoe kom je van een sectorale routekaart naar een DMJOP voor je gebouw?

Nederland heeft de ambitie om in 2050 CO2-arm maatschappelijk vastgoed te hebben. Twaalf sectoren in het maatschappelijk vastgoed hebben daarvoor een sectorale routekaart opgesteld: hoe gaan gebouweigenaren in de sector de doelstelling van CO2-arm en aardgasvrij realiseren? In 2030 moet volgens het Klimaatakkoord al 49 procent CO2 zijn gereduceerd, als ‘tussenstation’ voor de einddoelstelling in 2050. Het nieuwe kabinet zet zelfs nóg hoger in. Mooi, die ambities, maar hoe vertaal je de sectorale routekaart naar inspanningen voor gebouw A of locatie B?

De routekaarten fungeren als onderlegger om het einddoel te bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om de praktische (energetische) oplossingen, ook om zaken als financiering, wetgeving en organisatie. De sectorale routekaarten zijn daarmee het handvat voor de gehele sector. Een afgeleide daarvan is de portefeuilleroutekaart, die de betrokken organisaties in een sector moeten opstellen: bijvoorbeeld een zorginstelling of een universiteit. Daar is waar Facilicom Energiemanagement een rol speelt.

‘Het begint met het koppelen van je vastgoedstrategie aan je duurzaamheidsstrategie’, zegt manager energieconsultancy Patrick Bijlsma. ‘Een deel van het vastgoed zal toekomstbestendig zijn, een ander deel niet. Daarin ga je niet meer investeren, je gaat die gebouwen afstoten of nieuwbouwen. Op die strategie ga je vervolgens sturen.’ 

Routekaart doorrekenen op gebouwniveau

Waar kan Facilicom Energiemanagement een opdrachtgever bij helpen? Patrick: ‘Als je eenmaal een doel hebt bepaald voor je vastgoed, kunnen wij de portefeuilleroutekaart opstellen en doorrekenen op gebouwniveau. Welke opties en mogelijkheden zijn er om aan die sectorale routekaart te voldoen? En wat levert het je op? Je krijgt dan zwart op wit: met scenario A bereik je dit effect, met scenario B dat.’

Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een energiemanagementsysteem als de CO2-prestatieladder te importeren. Een vastgoedeigenaar heeft daarmee een tool in handen om gericht opvolging te geven aan de doelen die hij wil bereiken.

Wij kunnen de routekaart uitstippelen richting de duurzaamheidsambities.

Routekaart doorrekenen op gebouwniveau

Waar kan Facilicom Energiemanagement een opdrachtgever bij helpen? Patrick: ‘Als je eenmaal een doel hebt bepaald voor je vastgoed, kunnen wij de portefeuilleroutekaart opstellen en doorrekenen op gebouwniveau. Welke opties en mogelijkheden zijn er om aan die sectorale routekaart te voldoen? En wat levert het je op? Je krijgt dan zwart op wit: met scenario A bereik je dit effect, met scenario B dat.’

Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een energiemanagementsysteem als de CO2-prestatieladder te importeren. Een vastgoedeigenaar heeft daarmee een tool in handen om gericht opvolging te geven aan de doelen die hij wil bereiken.

Portefeuilleroutekaart integreren in DMJOP

Niet altijd staat een vastgoedeigenaar stil bij deze forse investeringen. Facilicom Solutions kan de portefeuilleroutekaart ook integreren in het duurzaam meerjarenonderhoudsplan, het DMJOP. Voor gebouwonderdelen bestaan immers natuurlijke momenten van vervanging of renovatie. Door duurzame maatregelen op gebouwniveau aan die momenten te koppelen, kan een vastgoedeigenaar geleidelijk toewerken naar het einddoel in 2023, 2030 of zelfs 2050.

Patrick: ‘Wat we een opdrachtgever altijd meegeven is dat een portefeuilleroutekaart een levend document is. Het kan niet meer statisch zijn. Daarvoor verandert er gewoonweg te veel in een organisatie, maar ook in technologie en wetgeving. Daarom is het zaak om die portefeuilleroutekaart samen te herijken.’

Patrick Bijlsma - Manager Energieconsultancy

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen? Neem contact met ons op