File op het net

Wie als bedrijf CO2 wil reduceren, komt snel uit bij het elektrificeren van zijn wagenpark. Een aantrekkelijke en zinvolle maatregel om emissieloze mobiliteit te realiseren. Maar hoe zit het als we naar het ‘grote plaatje’ kijken? Is Nederland er wel klaar voor als we massaal onze fossiele auto inruilen voor een elektrische? En op bedrijfsniveau, waar moet je op letten met een groeiend elektrisch wagenpark? Hoe pak ik dit slim aan als vastgoedbeheerder of fleetmanager?

Om voorbereid te zijn op een toenemende laadbehoefte moeten lokale en regionale stroomnetten met spoed worden verzwaard. Kostbare ingrepen die vaak veel tijd in beslag nemen. In het klimaatakkoord wordt uitgegaan van 1,9 miljoen elektrische auto’s in 2030. Doorgroeien naar zo’n groot aantal is alleen haalbaar met een solide elektriciteitsnetwerk. 

Onzekere factor

De regionale klimaatplannen liggen op koers, mijn collega Jimmy Versluis schreef er eerder al over. Echter netkrapte blijft een onzekere factor. Netcongestie, of file op het net, is het gevolg van toegenomen transportcapaciteit. Wat weer een gevolg is van onder andere teruglevering van energie uit zon en wind. Verder vragen marktontwikkelingen om meer capaciteit, denk aan elektrificatie van bedrijfsprocessen en vervoer. Ook is er een toenemende vraag op huishoudelijk niveau. Het aantal huishoudens met zonnepanelen is gestegen tot ruim 1,3 miljoen, en aan de vraagkant is er een stijging door onder andere elektrische auto’s en warmtepompen.

 

NAL

Slim laden

Om erop voorbereid te zijn dat we in de komende jaren overal makkelijk en slim kunnen laden, is de Nationale Agenda Laadinfrastrucuur (NAL) in het leven geroepen. De door de NAL voorgestelde maatregelen worden lokaal en regionaal uitgevoerd. Hierin werken markt, overheid en netbeheer samen. Zo worden er veel testen uitgevoerd met slim laden. Er werd bijvoorbeeld tijdens een test van de provincie Gelderland en Overijssel de laadsnelheid van publieke laadpalen verlaagd tijdens spitsuren (17:00 tot 21:00 uur). Verder worden vanuit de NAL talloze initiatieven gelanceerd om bedrijfsparken en gemeenten te helpen met de uitrol van laadinfra.

Wil je hier meer over weten, check dan wat de NAL-plannen zijn in jouw regio.

NAL-plannen

Subsidieregeling

Wat kun je doen op bedrijfsniveau? Als je bij jouw bedrijfspand laadpalen wilt aanleggen, begin dan met een inschatting van het aantal laadpunten dat je denkt nodig te hebben - ook voor de wat langere termijn. Verzeker je er ook van dat er voldoende netcapaciteit beschikbaar is, voordat je opdracht geeft voor de installatie van de laadpalen. Dit kan je het beste laten doen door een erkend installateur. Als je voor minimaal 2.500 euro aan laadpunten aanschaft, kun je gebruik maken van een subsidieregeling. Kijk hier voor de subsidieregelingen.

Netverzwaring nodig?

In sommige gevallen moet je verzwaring van het net aanvragen bij de netbeheerder. Wees erop voorbereid dat dit meestal enige tijd kost. Er is een tekort aan technisch personeel bij netbeheerders. En vaak duurt het lang voordat vergunningen rond zijn voor de verzwaringen. Op deze vertraging heb je weinig invloed, je kan echter wél onderzoeken waar je medewerkers in de omgeving kunnen laden. Soms zijn er publieke laadpunten of snellaad-stations op een bedrijventerrein. Ook kan je het onderwerp bespreken met bedrijven in jouw omgeving; informeel of tijdens bijeenkomsten van je ondernemersvereniging. Vergeet ook je interne communicatie niet. Het verdient aanbeveling om medewerkers op de hoogte te houden van je plannen en hen erover te laten nadenken wat elektrificering betekent voor hun mobiliteit: wanneer en waar laad ik op? Deel ervaringen, wees transparant over voor- en nadelen, en maak het onderwerp bespreekbaar.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?   Neem contact met ons op