De ‘E’ van BOEI

Vastgoedbeheerders hebben de komende jaren niet alleen de uitdaging om hun bezit in optimale conditie te houden. Het verduurzamen van gebouwen vraagt om meer focus en het maken van de juiste keuzes. Meerjarenonderhoudsplannen krijgen daarom in hoog tempo een upgrade naar de duurzame variant, het DMJOP. Met een energiescan op basis van de ‘E’ van de RVB-BOEI methodiek kan de energieprestatie van de gebouwconstructie worden getoetst. Op een efficiënte manier: de methodiek bundelt meerdere gebouwinspecties in één integrale inspectie. Daarvoor heeft Facilicom Solutions gecertificeerde RVB-BOEI inspecteurs in dienst.

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde in 2009 een objectieve en betrouwbare methodiek om gebouwen op vier thema’s te beoordelen: Brandveiligheid, Onderhoud, Energiezuinigheid en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving. In eerste instantie is de RVB-BOEI methodiek in overheidsgebouwen toegepast. Door continue verbeteringen is het inmiddels een uitstekend instrument om elk gebouw in kaart te brengen. Ook een ‘OE-inspectie’ behoort tot de mogelijkheden, door de beoordeling op de thema’s onderhoud en energiezuinigheid te combineren. 

RVB-BOEI: inzicht in één rapportage

De conditie van een gebouw bepalen aan de hand van de RVB-BOEI methodiek gaat verder dan alleen inspecteren conform de NEN 2767 conditiemeting. Dat is de grote meerwaarde van de methodiek: voor elk van de vier onderdelen wordt per element een aparte conditiescore bepaald.

Hierdoor zie je in één overzicht per element waar je eventueel op kan verbeteren. Dankzij de ‘E’ van BOEI heeft een opdrachtgever na een inspectie een compleet overzicht met energetische verbeteringen in handen. En dat overzicht maakt het mogelijk om van het MJOP een duurzaam meerjarenonderhoudsplan te maken.

Met de ‘E’ van BOEI brengt Facilicom Solutions de energieprestatie van een gebouw
op elementniveau in kaart.

Energieprestatie op elementniveau

Met de ‘E’ van BOEI brengt Facilicom Solutions de energieprestatie van een gebouw op elementniveau in kaart. De gehele buitenschil en installaties van een gebouw worden beoordeeld en krijgen een conditiescore op basis van isolatiewaarde of energieprestatie. Scoort een element onder de gestelde grenswaarde, ook wel de duurzaamheidslijn genoemd? Dan wordt een energetische verbetering opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan om de prestatie op het gewenste niveau te brengen: minimaal de grenswaarde, gekoppeld aan de duurzaamheidseisen van de overheid. Vallen alle elementen binnen de eisen van de zogeheten duurzaamheidslijn, dan kan worden gesteld dat het gebouw minimaal aan energielabel C voldoet. Bijkomend voordeel van de ‘E’ van BOEI is dat de zogeheten erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit erin zijn opgenomen.

Ook Energiemanagement in eigen huis

Facilicom Solutions heeft als totaalaanbieder ook een afdeling Energiemanagement in huis. Met specialisten die het pad effenen naar een C- of misschien wel een A-energielabel, een energieneutraal of zelfs gasloos gebouw. Door de E van BOEI te integreren in het duurzame meerjarenonderhoudsplan is het eenvoudig om onderhoudsactiviteiten te koppelen aan duurzaamheidsactiviteiten.

Een onderhouds- en een energierapport combineren in één advies heeft ook het voordeel dat bepaalde ingrepen op een ‘natuurlijk’ moment kunnen worden uitgevoerd. Misschien is het wel verstandiger om te wachten met het investeren in energetische verbeteringen, omdat er op middellange termijn toch groot onderhoud gepland staat.

Financieel aantrekkelijker

Inspecteren met de RVB-BOEI methodiek levert daardoor meer op. Tegen relatief beperkte meerkosten, want Facilicom Solutions is toch al in het pand aanwezig voor een onderhoudsinspectie. Is een afzonderlijk rapport van de afdeling Energiemanagement van Facilicom Solutions daarmee niet langer zinvol? Integendeel. Een apart energieadvies gaat door waar de RVB-BOEI methodiek ophoudt: bijvoorbeeld bij het vaststellen van de CO2-uitstoot en de CO2-reductie die kan worden behaald. Ook het wagenpark komt bij Energiemanagement in beeld.

Onafhankelijkheid verzekerd

Belangrijke garantie voor een opdrachtgever is de betrouwbaarheid van het rapport. De specialisten van Facilicom Solutions die de RVB-BOEI inspectie uitvoeren zijn gecertificeerd. Daardoor vervullen zij de rol van onafhankelijke specialist. Met korte lijnen naar de afdeling Energiemanagement ligt het voor de hand om ook die vraag bij Facilicom Solutions neer te leggen.


Thomas Vloet - Manager Onderhoudsadvies

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen? Neem contact met ons op