De CO₂-Prestatieladder: waarom zou je?

De CO₂-Prestatieladder, best veel werk, maar dan heb je ook wat…

Op het moment van schrijven zijn er al ruim 1.200 certificaathouders. Anders gezegd: De CO₂-Prestatieladder is een groot succes. Meer en meer organisaties zijn ermee bezig of overwegen het. Dat is opmerkelijk, want de certificering vraagt best wel wat van een organisatie: in tijd, kennis en expertise.

Uiteraard getroosten al die organisaties zich alleen de moeite als het Prestatieladdercertificaat, officieel CO₂ Bewust Certificaat geheten, meer is dan een ‘diploma voor goed gedrag’ dat je ophangt in de directiekamer. Blijkbaar slaat de kosten/baten-balans door naar de kant van de opbrengst.

Wat het zwaarst weegt bij de beslissing om het certificeringstraject in te gaan, zal van organisatie tot organisatie verschillen. Voor sommige organisaties staat de ambitie voorop om met hulp van de Prestatieladder de CO₂-uitstoot planmatig te verlagen. Voor andere is imagoverbetering een belangrijke prikkel. Voor veel bedrijven zal zeker het commercieel/economische voordeel sterk meewegen: het gunningsvoordeel bij aanbestedingen.

Dit laatstgenoemde voordeel zit ‘ingebakken’ bij de Prestatieladder, vanaf het moment ProRail het instrument in 2009 beschikbaar stelde. ProRail had de Ladder ontwikkeld voor haar toeleveranciers met als doel “het bewustzijn over energieverbruik op te voeren en bedrijven te stimuleren tot een reductie te komen.” ProRail beloonde bedrijven die de Prestatieladder invoerden door ze meer kans te geven om aanbestedingen te winnen.

Meer weten over de CO₂-Prestatieladder?

Neem contact met ons op   

Ook de huidige CO₂-Prestatieladder levert voordeel op bij aanbestedingen in de vorm van een fictieve korting die in mindering kan worden gebracht op de aangeboden prijs. In de begintijd kon dat oplopen tot 10%. Tegenwoordig is het hoogste voordeel 5% (bij een certificaat op niveau 5), of een fictieve korting in de vorm van een vast bedrag. Nu lijkt 5% niet zoveel, maar bij grote aanbestedingen met een hoge inschrijfprijs tikt dat toch aardig aan. Bovendien kan wel of geen fictief gunningsvoordeel het verschil maken tussen winnen of verliezen.

Heb je nog geen Prestatieladdercertificaat? En ben je voor een deel van je opdrachten afhankelijk van aanbestedingen? Dan is invoering van de CO₂-Prestatieladder beslist het overwegen waard. Zeker als concurrenten bij aanbestedingen wel gecertificeerd zijn op niveau 3 of hoger. Bedenk zoals gezegd ook dat het certificaat een upgrade is van je groene imago. Dat helpt je onder meer bij het werven van personeel - vooral millennials en Gen Z’ers vinden dit belangrijk. Neem ook mee dat je met het reduceren van CO₂ ook bespaart op je energiekosten. Geen onbelangrijk pluspunt nu de energieprijzen door het dak zijn gegaan…

whitepaper CO2 prestatieladder

Verlaag planmatig de CO₂-voetafdruk van je organisatie

IN DEZE WHITEPAPER BESPREKEN WE:
  • De ontstaansgeschiedenis van de CO₂-Prestatielader.
  • Wat het instrument je te bieden heeft.
  • Hoe je het CO₂ -Bewust Certificaat (de officiële erkenning dat je voldoet aan de Ladder-eisen) behaalt.
  • En hoe Facilicom je hierbij kan helpen.