CSRD wat moet je ermee?

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Maar wat houdt de CSRD nu eigenlijk in? In dit blog nemen we je mee in de wettelijke richtlijnen van de CSRD, wat er tot zover over bekend is en vanaf wanneer uw bedrijf hier aan moet voldoen.

Voor wie is de CSRD?

De CSRD is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze NFRD kwam in 2018 van kracht en schrijft voor dat organisaties van openbaar belang met meer dan 500 werknemers rapporteren over hoe zij omgaan met zaken als milieuvervuiling, maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensenrechten en diversiteit. Organisaties van openbaar belang zijn bijvoorbeeld banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven.

Met de CSRD wordt de scope van organisaties die moeten rapporteren aanzienlijk verruimd. Deze geldt namelijk voor alle beursgenoteerde bedrijven, en daarnaast voor bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen:

 • Meer dan 250 medewerkers
 • Meer dan 40 miljoen omzet
 • Meer dan 20 miljoen op de balans

In lijn met de NFRD moesten al zo’n 100 Nederlandse bedrijven (12.000 in Europa) rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties; met de CSRD gaat deze verplichting voor zo’n 50.000 organisaties in Europa gelden.

Kom jij in aanmerking? Neem dan contact met ons op

Welke verplichtingen gelden onder de CSRD?

De CSRD schrijft dus voor dat organisaties over hun MVO-beleid moeten rapporteren. Daarnaast gelden er ook aanvullende rapportage eisen onder de CSRD. Het format en exacte criteria voor verslaglegging zijn nog in ontwikkeling. In ieder geval moet de verslaglegging de volgende componenten bevatten:

 • Gegevens op basis van het dubbele materialiteitsprincipe:
  1. Welke materiële duurzaamheidsontwikkelingen leiden tot mogelijke risico’s voor het bedrijf (bijvoorbeeld in vorm van grondstoffen schaarste of productieverstoringen door extreme weersomstandigheden, maar ook transitierisico’s zoals klimaatzaken)
  2. Welke materiele impact heeft het bedrijf op mensen en milieu (zoals biodiversiteitsverlies of mensenrechtenschendingen in de keten).
 • Informatie over lange termijn doelstellingen van het bedrijf wat betreft duurzaamheid, en voortgang ten aanzien van die doelstellingen (in tegenstelling tot slechts de resultaten in een bepaald jaar).
 • Naast objectieve cijfers over milieu, ook informatie over immateriële zaken als sociaal kapitaal.
 • Koppeling van rapportage in lijn met andere recente Europese regelgeving: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en EU Taxonomy.
  Naast inhoudelijke vereisten, volgt nu ook de verplichting het verslag te laten toetsen door een accountant en het verslag beschikbaar te maken in elektronisch (XHTML) format. Deze vereisten leveren, naar verwachting, een belangrijke bijdrage aan meer kwaliteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslagen.

CSRD moet bijdragen aan behalen doelen van het Parijse Klimaatakkoord

De regelgeving, gekoppeld aan de EU Green Deal, moet zorgen voor meer relevante en vergelijkbare informatie over duurzaamheidsbeleid en -resultaten. Daarmee komt meer zicht op de voortgang van Europa en Europese bedrijven op de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord. Hiervoor is integratie van financiële en niet-financiële gegevens binnen verslaglegging van bedrijven van belang, om te zorgen dat bedrijven beter kunnen sturen op bredere waarde. De CSRD staat hierin niet op zichzelf. Eerder dit jaar werden al de Sustainable Finance Disclosure Regulation en EU Taxonomy van kracht, en later dit jaar wordt een richtlijn rondom Sustainable Corporate Governance verwacht. Deze wet- en regelgevingen bieden steeds meer kaders rondom en visie op verantwoordelijkheden van bedrijven in een meer duurzame economie.

John Phernambucq - Projectmanager Energiemanagement