Blog | Wel of geen tweede golf? Je kunt er maar beter klaar voor zijn!

Krijgen we een tweede golf, is de vraag die al wekenlang de nieuwsmedia domineert. Ook van mij hoeft u op die vraag geen (geruststellend) antwoord te verwachten. De ene deskundige ziet een nieuwe uitbraak, de ander houdt de coronaboot nog even af. Een van de weinige zekerheden die ik wel heb, is dat het sectorspecialisme van Gom Zorg zich de afgelopen maanden dubbel en dwars bewezen heeft. Je kunt in de zorg eigenlijk niet goed schoonmaken als je geen kennis van zaken hebt. Ook voor ons is corona nog een grijs gebied. Maar onze ervaringen tijdens andere uitbraken in ziekenhuizen en die van ons eigen Kenniscentrum Infectie Preventie (KIP) zijn goud waard geweest.

Veelzeggend was een telefoontje dat we bij het begin van de uitbraak kregen. Een grote GGZ-instelling, klant van Gom Zorg, wilde een eigen COVID-19-afdeling opzetten. De eigen trainer van Gom Zorg was al op de locaties geweest en had daar geheel conform de richtlijnen alle Gom-medewerkers instructie gegeven en met hen in de praktijk geoefend.

We merkten dat mensen het fijn vonden om nogmaals te oefenen in handen wassen en desinfecteren en het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook stelden ze het op prijs dat ze meer concrete informatie over het virus kregen. Een collega-schoonmaakbedrijf, ook werkzaam bij deze klant, had echter te weinig ervaring met de protocollen en schoonmaakregels die daarbij komen kijken. Of wij deze medewerkers misschien ook wilden trainen? Die vraag laat zien dat we van schoonmaakbedrijf ook adviseur en specialist zijn geworden.

Geoffrey Nouws 800x450

Geoffrey Nouws, branchemanager innovatie Gom Zorg

Aan die adviserende rol was steeds meer behoefte. Zo hebben we trainingen gegeven aan de eigen medewerkers van zorginstellingen om goed om te gaan met infectiegevaar. We hebben scans gedaan in zorginstellingen om te controleren of protocollen en regels wel worden nageleefd. We hebben taakkaarten en werkprogramma’s op maat geschreven. We zaten aan tafel bij interne overleggen over hygiëne en desinfectie. We zijn een volwaardige adviseur.

Ook met middelen en materialen konden we ondersteunen. Voordat er een tekort dreigde aan persoonlijke beschermingsmiddelen, schoonmaak- en desinfectiemiddelen en materialen hadden we al contact gehad met onze leveranciers om voldoende voorraad aan te leggen. De ervaring met UVC-desinfectie van ruimtes kwam in de coronatijd van pas. Kamers waar coronapatiënten hebben gelegen kunnen met die technologie effectief worden gedesinfecteerd. De opzet van een ambulant UVC-team is in voorbereiding om die dienst breder in te zetten.

Ja, we zijn er klaar voor. Toch hoop ik dat het niet tot die tweede, misschien wel hogere golf komt. Het echte probleem zweeft immers nog steeds boven de sector: het tekort aan mensen. Meer IC-bedden of beademingsapparatuur erbij is een kwestie van aanschaffen. Mensen opleiden kost tijd en energie. Met onze dienst Samen bieden we een helpende hand om de werkdruk wat te verlichten. Die boterham uitserveren kunnen onze opgeleide Samen medewerkers ook. Laat de verpleegkundige die tijd maar gebruiken voor zorg. Dat verlicht het personeelsprobleem iets maar lost het nog niet op, realiseer ik me.

Een geluk bij een ongeluk was dat we zelf extra handen beschikbaar kregen. Het schoonmaakwerk in de hospitality, kantoren en onderwijssector stond tijdens de eerste maanden op een laag pitje. Met medewerking van het Kenniscentrum Infectie Preventie en de Gom Academie zijn boventallige medewerkers getraind voor de flexibele inzet binnen zorginstellingen. Zo’n trainingsprogramma gaat niet alleen in op de functionele schoonmaak. Je moet mensen uit een andere sector er ook vertrouwd mee maken om goed beschermd te werken in een zorgomgeving. Misschien eng voor de allereerste keer, maar niet onverantwoord. Gom heeft te allen tijde de veiligheid van medewerkers voorop gesteld. Ook de geestelijke gezondheid: er stond (en staat) psychologische hulp klaar.

Een tweede golf? Laten we maar vertrouwen op de wijsheid van de mensen die het zouden moeten kunnen weten. En laten we hopen dat alle Nederlanders zich aan de bekende voorschriften en richtlijnen houden. Ja, ik zeg het voorzichtig, want ik heb geleerd dat kennis over dit virus niet in beton is gegoten. Er waren dagen bij dat we - en ik overdrijf niet – dagelijks de richtlijnen moesten aanpassen, omdat deze veranderden. Onze flexibiliteit en expertise hebben we als Gom Zorg ook de komende maanden weer hard nodig. Ik wens iedereen een gezond najaar toe!

Meer lezen over de dienstverlening van Gom Zorg als infectiespecialist vindt u op onze KIP-site: www.allesoverinfectie.nl

Geoffrey Nouws

Senior accountmanager Gom Zorg