Waar gaat het naartoe met het facilitair management van de toekomst?

Naar de presentatie van ABN AMRO en Facilicom Solutions tijdens World Workplace Europe ‘22.

Facilitair management raakt steeds meer verweven met de duurzame doelstellingen van opdrachtgevers. En in veel gevallen kan facilitair management daar een boost aan geven. Zeker als de uitvoering in handen is van een facilitair partner die zelf hoge standaarden op het gebied van duurzaamheid hanteert. Hoe kan zo’n succesvolle samenwerking eruitzien? Het antwoord krijgt u op World Workplace Europe ‘22. In een gezamenlijke presentatie met ABN AMRO laten we u graag zien hoe de toekomst vorm kan krijgen.

Nog nooit stond facilitair management voor uitdagingen als die van vandaag. Corona heeft het hybride kantoor versneld mogelijk gemaakt. Overheden stellen eisen aan de energieprestaties van kantoorgebouwen, zoals de European Green Deal. Opdrachtgevers hebben intern hun eigen duurzame ambities. Technologie heeft het facilitaire landschap ingrijpend gewijzigd. Meer dan ooit komt het aan op flexibiliteit. Op visionair denken. En op voorbeelden die inspireren.

Volg het voorbeeld van ABN AMRO

Tijdens World Workplace Europe ‘22 laat ABN AMRO zien waarom zij in 2021 rigoureus voor een andere facilitaire strategie heeft gekozen. Een strategie waarin ze van operational excellence naar partner excellence wil gaan: hierin staan sociale impact, duurzaamheid en employee experience centraal, drie ambities die de leidraad zijn in het toekomstgerichte contract met Facilicom Solutions. Sylvia Booms, Head of Supplier Management Workplace Management van ABN AMRO, en Jurg Goeree, Account Director van Facilicom Solutions, heten u graag welkom.